Category: Fotoğraf Değerlendirme

Fotoğraf Değerlendirme

Haberde kullanılan fotoğraf, haberi hem desteklemeli hem de okuyucuyu olaya motive etmelidir. 0

Fotoğrafta Haber – Fotoğraf Uygunluğu Nasıl Yakalanır?

Gazeteler, ağırlıklı olarak fotoğrafı “habere kaynak teşkil eden materyal” olarak değerlendirirler. Bu nedenle de günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan gazeteler, verdikleri haberleri görüntülemek, belgelemek amacıyla fotoğraftan yararlanırlar. Olayları görüntülemek, delil oluşturmak ve okuyucunun...

Makro ve portre çekimlerde objenin öne çıkması için fon bilinçli olarak flulaştırılır. 0

Fotoğrafta Konu – Mesaj Uygunluğu Sağlanması

Gerek temel fotoğrafçılık, gerekse haber fotoğrafı açısından çerçeveye aldığımız görüntülerin, vermek istediğimiz mesaja uygun olması gerekir. Haber fotoğraflarında dikkat edilmesi gereken konu muhabir tarafından yazılan haber metni ile uyum oluşturmasıdır. Yani fotoğrafa bakan haber...

Fotoğraf karesi bakanın hayal gücünü az da olsa zorlamalıdır. 0

Fotoğrafın Görsel Öğeleri Nelerdir?

Kelime anlamıyla tasarım; bir şeyi zihinde kurgulama ve biçimlendirme olarak tanımlanır. Görsel düzenleme, fotoğraf karesinde yer alan her türlü ayrıntının bir düzen ve estetik anlayış içinde bir araya getirilmesidir. Objeleri, gerektirdiği dramatik yapıya uygun...

Sonbahar anlatılacaksa fotoğraftaki renkler de mevsime uygun olmalıdır. 0

Fotoğrafta Renklerin Mesaja Uygun Seçimi

Fotoğraf siyah-beyaz da olsa o haliyle renk açısından bir mesaj içermektedir. Örneğin geçmişi anlatmak, üzüntü belirtmek istediğimizde siyah-beyaz veya buna yakın renkleri kullanırız. Renklere gösterdiğimiz tepkiler biraz da geçmişteki deneyimlerimize bağlıdır. Dinler, gelenekler, inançlar,...

Işık kaynağının objeye yakın olması sert aydınlatmaya neden olur. 0

Fotoğrafın Renge Göre Değerlendirilmesi

Kelime olarak kontrast; iki karşıt değerin bir arada bulunarak zıt bir yapı oluşturmasıdır. Renk kontrastı dediğimizde ise bir fotoğraf karesinde değer ve görünüş bakımından zıt iki rengin karşılaştırılmasını anlamalıyız. Renklerin doğada yansımasında farklı değerlerde...

Objektife takılan filtreler ışığı ve rengi yumuşatarak farklı görüntü oluşturur 1

Fotoğraf Çekerken Işığın Amaca Göre Kullanımı

Işığı amacına uygun kullanmak için temel ışık ve kompozisyon bilgimizin yeterli olması gerekir. Temel aydınlatmada ışığın geliş açılarını amaca göre değiştirebiliriz. Ortamın ışığı ve aydınlatılması, fotoğraf makinelerinin kullanması gereken değerleri de belirlemektedir. Ancak bu...