Category: Fotografta Kadraj

Fotografta Kadraj

Dar - Normal - Kalın paspartu örnekleri 0

Fotoğraf Sunumunda ki Kadraj Yöntemleri Nelerdir?

Kadrajın kelime anlamının “çerçevelemek” olduğunu ilk modülde öğrendiniz. İlk çerçeve olan (Bu istek fotoğrafın tarzına göre değişir.) paspartu ve fotoğrafın gücüne olan katkısına göz atalım: Paspartu, özgün baskı resim tekniğinde resmin kirlenen kenar boşluklarını...

Photoshop sonrası 0

Fotoğraf Üzerinde Kadrajda Düzeltme Yöntemleri Nelerdir?

Çekilmiş olan fotoğrafın yeniden kadrajını yaparken fotoğrafın çözünürlüğü dikkate alınmalıdır. Ancak yüksek çözünürlükteki fotoğraflardan detay alınarak kadraj yapılabilir. Aksi takdirde çözünürlüğü düşük bir fotoğraftan alınan detay büyütüldüğünde görüntü kalitesi düşecektir. Her fotoğrafın konusuna ve...

Kadraj örneği 0

Fotoğraf Baskısında Kadraj Yöntemleri Nasıl Düzenlenir?

Kadraj, fotoğrafı çekerken farkına varamadığınız görüntü problemlerini seçmek, ayıklamak ve görüntüden çıkartmak için yapılır. Öncelikle konuyu ortaya koyan ana öge ve ikincil ögelerin konumunu belirlemek, daha sonra da arka planın gereksiz detaylardan arındırılması gerekir....

Solarize olmuş fotoğraf 0

Fotoğrafta İçerik ve İçsel Ögelerle Kompozisyon Oluşturma

Fotoğrafta içerik, fotoğrafı oluşturan iç ve dış ögelerin tamamıdır. Fotoğrafın içeriği görüntüde var olan biçimsel ögelerle anlam kazanır. İçeriğin doğru anlaşılabilmesi için fotoğrafı ve kullanılan biçimsel ögelerin doğru kavranması gerekir. Fotoğrafın estetik bulunması biçim...

Kare çerçeveleme 0

Fotoğrafta Çerçeve ve Çerçeveleme Yöntemleri

Seçilen görüntüyü gereksiz ayrıntılardan kurtarır. Konunun ve içinde yer alan görüntü elemanlarının konumları da çerçevenin konumunu belirler. Çerçevenin konumu, konuya ve konuda vurgulanmak istenen amaca göre de seçilir. Deneyimli fotoğrafçı, görüntüde yer alan ögelere ve...

Farklı bir an’ı gösteren bir fotoğraf 0

Fotoğrafta Görüntü Düzenlerken Dikkat Edilecek Noktalar

“Hiçbir sanat yapıtı yoktur ki belirli bir konusu ve bu konuda açığa çıkan bir teması olmasın.” (M. Kagan) sözü ile başlamak fotoğrafta konunun önemini anlatmada yeterli olur. Sanatta konu, sanatçının üzerinde düşündüğü, yoğunlaştığı, yorumladığı,...

Açık kompozisyon 0

Fotoğrafta Kadraj ve Altın Kesim Kuralları

Kadraj İngilizce karşılığı “frame” olan kadraj dilimizde “çerçeve” anlamında kullanılır. Kadraj, çerçeve içinde ilgi çekici düzen sağlamaktır. Fotoğraf makinesinden görünen her görüntü kadrajdır. Bu nedenle sanatçı her zaman görüntü seçimi konusunda özgür olamayabilir. Görüntünün...

Fotoğrafta Kadraj ile İlgili Günümüzdeki Yeni Yaklaşımlar 0

Fotoğrafta Kadraj ile İlgili Günümüzdeki Yeni Yaklaşımlar

Rönesans’ta sanatçılar, konunun en önemli elemanlarını resmin merkezindeki üçgenin içine yerleştirdiler. Sanatçılar resimlerini dönemin yeni matematik ve geometri bilgileri üzerine kurdular ve bu bilgileri resim yüzeyine taşıdılar. Kompozisyonun geometrik yapısı zaman zaman resmin konusu...

Caravaggio/ Suya Bakan Narsis 0

Fotoğraf Sanatında Kompozisyonun Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olan kompozisyonun kelime olarak anlamı yan yana koyma, düzen ve düzenlemedir. Bütüne ait ayrı ayrı parçaları, sınırları belirli olan yüzey içerisinde düzen ve bütünlük yaratarak yan yana koymaktır. Sanattaki en...