Category: Kurgulanmış Fotoğraf Çekimi

Kurgulanmış Fotoğraf Çekimi

Memory stick 0

Dijital Fotoğraf Makinelerinde Karttaki Görüntülerin Kontrol Edilmesi ve Fotoğrafların Arşivlenmesi

Baskı fotoğrafların kalitesini belirleyen ölçütler dijital fotoğraflar için de geçerlidir. Dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflar bilgisayara aktarılarak teknik kalite, amaca uygunluk, görsel ve estetik ölçütler dikkate alınarak kontrol edilmelidir. Kalite kontrolleri yapılan fotoğrafların sıralanması...

XD-Picture card 0

Dijital Fotoğraf Makinelerinde Karttaki Görüntülerin Aktarılma Süreci Hakkında Bilgiler

Profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilen görüntüler ile fotoğraf CD’lerindeki görüntülerin üretici firmanın tavsiye ettiği şekliyle açılması gerekir. Çünkü bu dosyaların sıkıştırıldıktan sonra açılması veya kullanıma açılmadan önce başka bir işlemden geçirilmesi gerekebilir. Bir dosyayı açmak için...

Kurgulanmış Bir Reklam Afişi Örneği 0

Kurgu Fotoğraf Örneklerinin İncelenmesi

Kurgulanmış fotoğraf konusunun daha iyi anlaşılması için kurgu fotoğraf örneklerinin incelenmesi gerekir. Kurgu fotoğraflar; kullanım alanlarına (tanıtım, moda, sanatsal, porte, düğün vs.), çekim tekniklerine ve niteliklerine göre (amaca uygunluk, teknik, görsel ve sanatsal açıdan)...

Teknik Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği 0

Kurgulanmış Fotoğrafın Nitelikleri Nelerdir?

Amaca Uygunluk Açısından Kurgu fotoğrafın amaca uygunluğu; belirlenen fikri, hikâyeyi, karakteri, durumu veya temayı izleyicinin zihninde etkili bir biçimde canlandırabilmesi ve iletilmek istenen mesajı izleyiciye ulaştırabilmesiyle anlaşılır. Afişte bir otomobil firmasının Toronto Film Festivali’ne...

Kurgulanmış Fotoğrafın Çekimi 0

Kurgulanmış Fotoğrafın Çekim Teknikleri

Fotoğrafı Kurgulama Kurgu fotoğraf dilinin öğrenilmesi fotoğrafın anlamının çözülmesinde etkilidir. Bu dili; deklanşöre basma anı, ışık, çerçeveleme, kompozisyon, görüntünün niteliği, karanlık oda müdahaleleri, poz, ögelerin seçimi gibi etkenlerin oluşturduğu söylenebilir. Fotoğraf dilini okumasını öğrenenler...