Deneysel Fotoğraf Çekimi Öncesi Mekânın Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 Deneysel fotoğrafta, kompozisyon kurallarını, ışığın etkisini, yönünü, kalitesini, konunun yüzeyine, dokularına, motiflerine, formuna verdiği etkiyi bilmek ve mekânı buna uygun düzenlemek çok önemlidir.

Gerekli yapay ışıklar, fotoğraf makineleri, fon çeşitleri gibi çekim ekipmanları amacına uygun şekilde yerleştirilir. Mekân çekime hazır hâle getirilir. Doğru bir fotoğraf çekimi için konulara nasıl bakılması gerektiğini ve yeni görüş açılarını görmeyi sağlamak gerekir. Kurallar ve artistik eğilimler iyi bilinirse etkili bir çekim yapılır.

Her çekim uygulamasıyla birlikte yeni bakış açısı kazanılmalıdır. Şekillere, formlara ışığın verdiği etkiyi görerek öğrenmek, deneyim kazandırdığı gibi seçici olmamızı sağlar. Bunun için her deneyimde değişik görüş açılarını ve yükselişlerini araştırmak faydalı olacaktır.

Fotoğraf çekimi yapılacak mekânlar mümkünse çekim öncesinde görülmeli ve incelenmelidir. Ortamın sahip olduğu ışık kaynakları ve olanakları tanınmalıdır. Çekilen fotoğrafta, fotoğrafçının varlığını hissettirebilmesi için önce ışığa hâkim olması gerekir. Bu nedenle manüel fotoğraf makinesi kullanmalıdır. Çekim yapılacak ortamda kullanılacak lens ve ekipmanlar ona göre hazırlanmalıdır. Yetersiz ışık alan ortamlarda tripod kullanmak gerekirken, dar iç mekânlarda geniş açı, yakın fotoğrafların çekilemeyeceği ortamlarda ise teleobjektif ya da zoom objektif kullanmak gerekebilir.

      Mekânın düzenlenmesi

Öncelikle fotoğrafın çekileceği ortam, fotoğrafta yaratılmak istenen etki ve amaca uygun olarak düzenlenmelidir.’An’ fotoğrafı değilse, mekân içerisinde nerede fotoğraf çekileceği önceden belirlenmelidir. Mümkünse mekâna ait ışık kaynaklarının düzenlenmesi yapılmalıdır. Görüntüde yer alması istenilmeyen detaylar amaca göre çoğaltılır ve görüş alanına alınmalı, değilse görüş alanından çıkartılmalıdır.

      Mekânın hazırlanması

Sanat bilinçle yapılan bir eylemdir. Bu nedenle fotoğrafta gösterilmek istenenler dışında görüntüde hiçbir fazlalık olmamalıdır. Fotoğraf ile sunduğumuz görüntüdeki her detayın sorumlusu fotoğrafı çekenindir.

Mekânın hazırlanmasındaki ilk kural, mekâna ait ışığın doğru kullanılmasıdır. Ortam ışığı yeterli değilse ek ışık kaynakları kullanılabilir. Ancak mekânın hazırlanması her zaman fotoğrafçının elinde olmayabilir. Bu durumda yapılacak tek şey doğru kadraj seçimi, farklı bakış açıları ve bakış yüksekliklerinden çekim yapılmasıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir