Kurgu Fotoğraf Çekimi Öncesi Mekânın Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kurgusal bir fotoğrafın başarısı büyük oranda fikir ve hazırlık aşamalarına bağlıdır.

Kurguda yaratıcı bir fikir, bir kavram ya da anlatılacak bir hikâye yoksa yapılan çalışma görsel bir düzenlemeden ibaret olacaktır. Kurguda iletilmek istenen mesaj belirlendikten sonra konuya en uygun çekim mekânı belirlenir ve içeriğe uygun biçimde düzenlenir.

Mekânın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar;

Fotoğrafta yaratılmak istenen etkiye ve iletilmek istenen mesaja en uygun ortam seçilmelidir.

İletilmek istenen mesaja en uygun anlatım ögeleri belirlenmelidir.

Kurgudaki anlatım ögeleri anlatımı etkili kılacak biçimde, kompozisyon kuralları dikkate alınarak düzenlenmelidir.

Yatay/dikey görüntü fotoğrafın tüm dinamiğini değiştirebileceğinden yatayda ve dikeyde farklı düzenlemeler yapılarak en uygun görüntü seçilmelidir.

Çekim ortamı farklı bakış açılarından değerlendirilerek konuya en uygun bakış açısı belirlenmelidir.

Ögeler belli bir ritim içinde düzenlenmelidir.

Nesnelerin kapladıkları alan, bulunduğu yer, renk, ışık, ve ton dağılımları dikkate alınmalıdır.

Ögeler; büyüklük, biçim, hareket, renk, ton bakımından uyumlu olmalıdır.

Halka açık olmayan yerlerde çekim yapmak için izin alınmalıdır.

Model/modeller çekimin konusu hakkında bilgilendirilmelidir.

Makyaj, saç, kostüm, aksesuar vs. gibi çekim öncesi hazırlıklar yapılmalıdır.

Çekim sırasında kullanılacak ışık sistemleri çekime hazır hâle getirilmelidir.

Çekim için gerekli araç, gereç ve ekipman hazırlanmalıdır.

Çekim sırasında aksaklık yaşanmaması için çekimde görev alan kişiler arasında gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir