Kurgulanmış Fotoğrafın Nitelikleri Nelerdir?

Amaca Uygunluk Açısından

Kurgu fotoğrafın amaca uygunluğu; belirlenen fikri, hikâyeyi, karakteri, durumu veya temayı izleyicinin zihninde etkili bir biçimde canlandırabilmesi ve iletilmek istenen mesajı izleyiciye ulaştırabilmesiyle anlaşılır.

Afişte bir otomobil firmasının Toronto Film Festivali’ne sponsor olduğu duyuruluyor. Fotoğrafta firmaya ait otomobiller, etkinliğe uygun olarak klaket görüntüsü oluşturacak biçimde kurgulandı

Kurgu fotoğrafın amaca uygunluğunu belirleyen ölçütler;

Amaca uygun fikrin belirlenmesi,

Belirlenen fikre uygun mekân seçimi,

Görsel değeri, estetik değeri ve teknik kalitesi,

Odakta bulunması gereken parçaları doğru belirleme,

Belirlenen konuyu izleyicinin zihninde etkili bir biçimde canlandırabilmesi ve iletilmek istenen mesajı izleyiciye açıkça ulaştırabilmesi şeklinde sıralanabilir.

Teknik Açıdan

Kurgu fotoğrafta teknik kalite, içeriğin teknik imkânlardan destek alarak daha etkili biçimde sunulmasını ifade eder

Kurgu fotoğrafta teknik kaliteyi belirleyen başlıca ölçütler;

Doğru pozlama,

Netlik,

Renk dengesi, renklerin doğruluğu ve canlılığı,

Grenin (fotoğrafta istenmeyen noktacıklar) baskın olmaması,

Çizik, toz lekesi vs. bulunmaması,

Portre çekimlerinde cilt tonları,

Alan derinliği,

Film seçimi,

Banyo ve kağıt seçimi,

Deneysel uygulamalar,

Konuya uygun objektif seçimi (Görüş alanı genişlediğinde konuyu daha geniş almak için görüntü film alanını doldurmak üzere küçülmelidir. Bu etki, kısa odak uzaklıklı bir objektif ya da bir zoom objektifle elde edilebilir. Görüş alanı daraldığında ise konuyu daha dar almak için görüntü film alanını doldurmak üzere büyütülmelidir.),

Doğru aydınlatma şeklinde sıralanabilir.

Teknik Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

Teknik Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

Görsel Açıdan

Kurgu fotoğrafta görsel yapı, içeriğin etkili biçimde sunulmasını ifade eder. Fotoğrafta görsel düzenlemeyle ilgili öneriler genellikle klasikleşmiş kurallardır. Bu kurallar, fotoğraf makinesinin bulunmasından önce ressamların resimlerini etkili hâle getirmek için buldukları fikirlerin fotoğrafa uyarlanmış hâlidir

Kurgu fotoğrafta görsel yapıyı etkileyen ölçütler;

Kompozisyon: Kurguda yer alan tüm anlatım ögelerinin belli bir çerçeve içinde, anlatımı etkili kılacak ve izleyicinin duygu ve düşüncelerini paylaşmasını sağlayacak biçimde sunulmasıdır.

Yatay/dikey görüntü: Görüntünün yatay ya da dikey olması farklı vurgular yaratarak fotoğrafın tüm dinamiğini değiştirebilir.

Bakış açısı: Sabit bakış açısı yerine vizörden konuyu gözlemleyerek konuya en uygun bakış açısı belirlenmesidir.

Işığın değişen etkileri: Işığın değişen etkileri ve nesnelerin görünüşlerinin ışık ile değişime uğradığı gerçeği fotoğraf sayesinde ortaya çıkmıştır.

Ritim: Ögelerin belli bir düzen içinde kullanılmasıdır.

Denge: Nesnelerin alanda kapladıkları yer, renk, ışık ve ton dağılımıdır.

Uyum: Büyüklüğü, biçimi, hareketi, renkleri, tonları bakımından uyumlu ögelerin bir arada kullanılmasıdır.

Ölçeklendirme: 1/3 Kuralı veya Altın Kesim, görüntünün beyinde rahat algılanması amacıyla yapılan bir düzenleme şemasıdır.

Renk kontrastlığı: Fotoğrafın renk çemberinde birbirinden uzakta olan renkleri içermesi durumunda yüksek renk kontrastı ortaya çıkmasıdır.

Renklerin doğruluğu ve canlılığı,

Konunun fotoğraf karesinde kapladığı alan,

İletilmek istenen mesajın en iyi aktarıldığı “an”ın yakalanması şeklinde sıralanabilir.

Görsel Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

Görsel Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

Sanatsal Açıdan

Kurgu fotoğrafın, sanat ve tasarımın tüm estetik değer, ölçü ve ilkelerine uygun biçimde sunulmasını ifade eder.

Kurgu fotoğrafta sanatsal değer yaratan ölçütler;

Fotoğrafçının tarzı, kurgu yeteneği,

Netlik kullanımı,

Görsel hareket/ritim düzenini yakalayışı,

Plastik ögelerde (renk, doku, biçim, ölçü, ton vs.) yalın bütünlüğü yakalayışı,

Anlamın alışılmadık, şaşırtıcı, farklı görsel sunumu,

Objektif ve kadrajın sağladığı kullanım üstünlüğü şeklinde sıralanabilir.

Sanatsal Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

Sanatsal Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf Örneği

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir