Kurgulanmış Fotoğrafın Tanımı, Amacı ve Özellikleri

Kurgu; görüntülerin ve/veya seslerin bir senaryo dâhilinde, belli bir amaca uygun olarak düzenlenmesine verilen isimdir. Tamamen veya kısmen gerçek olmayan, sanatçının hayal gücünün eseri olan kişi, yer ve olaylar içerir.

Kurgulanmış fotoğraf; kısaca ve en bilinen tabiri ile bir sahnenin insan faktörü ile hazırlanarak fotoğraflanmasıdır. Başka bir ifadeyle zihinde şekillenmiş konunun, uygun malzeme, mekân, teknik araç-gereç, her türlü bilgi ve doküman kullanılarak kadraja alındığı tekniktir.

Kurgulanmış fotoğrafın amacı; belirlenen fikri, hikâyeyi, karakteri, durumu veya temayı izleyicinin zihninde etkili bir biçimde canlandırmak ve iletilmek istenen mesajı izleyiciye ulaştırmaktır.

Kurgulanmış Fotoğrafın Özellikleri

Kurgu fotoğrafın başlıca özelliği, görsel öyküler anlatma olanağı sunan bir sanatsal yorumlama biçimi olmasıdır. Gerçek yaşamdan alınan kurgulanmış ve estetize edilmiş (estetik hale getirilmiş) öyküler anlatır. Görüntü çerçevesi de kurgulanmış ve estetize edilmiş bu öykülerin çerçevesi gibi işlev görür.

Kurgulanmış fotoğraf, sadece gözün gördüğü tepki değildir; hayal ağırlıklıdır. Gerçekliği, görsel öykülerle düşsel biçimselliğe dönüştürür. Her fotoğrafın hem bir yaratılış öyküsü hem de bize anlattığı bir öyküsü vardır. İnsanın kendi gerçeğine de ayna tutarak yol gösterici olur. Bize bizi yansıtırken öte yandan bir çatışma ortamı yaratarak hayal gücümüzün kapılarını aralar.

Kurgulanmış Fotoğrafın Özellikleri

Kurgulanmış Fotoğrafın Özellikleri

Fotoğrafçılar bazen hikâyelerini görselleştirmek için gerçek hayat ve düşsel hayatı birleştirirler. Resim işleme programlarının kullanıldığı yaratıcı uygulamalar veya manipülasyonun kullanıldığı fotoğraflarda, fotoğrafçı kendi gerçekliğini kurgular. Fotoğrafçı, elindeki ve beynindeki malzeme ile kendine özgü, kişisel ve düşsel fotoğrafını yaratır.

Kurgu fotoğraf, fotoğrafı çekenin tarzını, yaklaşımını belirli bir kompozisyon dengesi ile ortaya koyduğu bir yaratıcılık ve buluş sürecidir. Fotoğrafçının yaşama dair düşüncelerini, yaklaşımlarını yansıtır. Kurgu fotoğrafı “belge” olmaktan çıkaran şey, onu çeken kişinin kattığı yorumdur. Fotoğrafçı, ilişkisiz gibi görünen hatta aykırı gibi duran formları bir araya getirerek ve beklenmedik bir kurgu içine sokarak şaşırtıcı etkiler yaratır.

Kurgu fotoğraf rastlantısal değil, belli bir mesajı olan planlı bir süreçtir. Önemli olan, mesajın etkili bir biçimde iletilmesidir. Fotoğraftaki tüm anlatım elemanları; sanat ve tasarımın tüm estetik değer, ölçü ve ilkeleri dikkate alınarak mesajı etkili bir biçimde iletmek amacıyla kurgulanır. Mesajı izleyiciye açıkça ulaştırabilmesi kurgunun gücünü yansıtır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir