Kurgulanmış Fotoğrafın Kullanım Alanları Nerelerdir?

Tanıtım Sektöründe

Günümüzde yaşamın her aşamasında karşımıza çıkan reklam, amacına ulaşmak için iletişimin her yönünü kullanmaktadır.

Hedef kitlenin üzerinde belirli bir etki yaratmak, bu kitlenin alışkanlıklarını etkilemek ve satın alma isteği uyandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda kurgu fotoğrafın anlatım imkânlarından yoğun bir biçimde yararlanmaktadır.

Reklamda görselleştirmenin yaratıcı süreci ‘Layout’ ile başlar. Layout, bir reklamda görsel ve sözel ögelerin düzenlenmesidir. Bunlar; fotoğraflar, grafikler, illüstrasyonlar, başlık, alt başlık, ana metin, logo, marka ve reklam verenin adı ve diğer ögelerdir. Görsel anlatım dilinde semboller de önemli bir yer tutar. Sembol, görülemeyen bir gerçekliğin

görülebilir işaretidir. Örneğin; daire sonsuzluğu, dairesel bir hedef güneşi sembolize eder. Kare bir kısıtlama olarak algılanır; taşınmaz mülkleri ve yaşam alanlarını sembolize eder.

Reklam fotoğrafında hedef kitlenin ikna edilmesi için, tüm anlatım imkânları kullanılarak mesajın etkili bir biçimde verilmesi gerekir. Alıcı bütün mesajları aynı anda alma yetisine sahip olmadığından güçlü ifade edilen mesajlar alınırken, güçlü ifade edilmeyen, etkili bir biçimde sunulmayan mesajlar hedefine ulaşmadan kaybolup gider. Mesajın izleyiciyle doğrudan bir ilişki kurabilmesi için kurgudaki tüm görsel ögelerin dikkat çekecek, merak uyandıracak, ikna edecek biçimde sunulması gerekir.

Tanıtımsal Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf örneği

Tanıtımsal Açıdan Kurgulanmış Fotoğraf örneği

Reklam fotoğrafçısı; ürünü, markayı veya kampanyayı fotoğraflarken akıl dolu bir tablo ortaya çıkarmalıdır. Ürünü ve markayı ilgi çekici bir şekilde gözler önüne seren özgün çalışmalar üretmelidir. Zayıf bir içerik ve doğru seçilmemiş anlatım ögeleri alıcının ilgisini çekemez. Bu nedenle alıcıyı durduracak, ilgilendirecek ve mesajı okumasını sağlayacak kurgular oluşturmalıdır.

Moda fotoğrafçılığı

Tanıtım sektörünün bir parçası olan moda fotoğrafçılığı reklam sektörüyle aynı anlatım dilini kullanmaktadır. Moda fotoğrafının amacı; günün modasını basın ya da internet aracılığıyla tüketiciyle paylaşmak ve tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak, bu kitlenin alışkanlıklarını etkilemek ve satın alma isteği uyandırmaktır.

Kurgu ve moda fotoğrafı 1900′lü yıllardan itibaren sıkı bir işbirliği içinde ilerlemektedir. Bu yıllarda moda evleri, terziler, mağazalar kataloglar hazırlayarak reklam yapmaya başladılar. Bu kataloglar fotoğrafçılar tarafından hazırlandı.

Fotoğrafçılar ne kadar başarılıysa ürünlerin satışı da o kadar artıyordu. Bu durum günümüz için de geçerlidir. Moda fotoğrafçılığı, giysi ve diğer moda ürünlerinin sergilenmesiyle ilgilenen bir fotoğraf sanatıyken, egzotik mekânlar ve hikâyelerle gücü arttıkça kendi estetiği içinde bir gelişim göstermiştir.

Moda sektöründe tanınmış fotoğrafçıların eserleri büyük ölçüde dünya moda alanında tasarım ve tüketim eğilimlerini etkiler. Ünlü moda fotoğrafçılarının tarzı benzersizdir ve başka bir fotoğrafçının tarzı ile karıştırılmaz. Çünkü moda fotoğrafçılığında var olanı güzel göstermek, yaratıcı ve farklı olmak esastır.

Kurgulanmış Moda Fotoğrafçılığı

Kurgulanmış Moda Fotoğrafçılığı

Fotoğraf Sanatında

Profesyonel ve amatör portre fotoğrafçılarının ortaya koyduğu farklı ve özgün çalışmalara genel olarak serbest kurgusal fotoğraflar denebilir. Tanıtım amaçlı çekilen kurgusal fotoğraftan farkı sanatsal olması ve portfolyo amacıyla çekilmesidir.

Sanatsal kurgular bazen stüdyo ortamında modeller üzerinde gerçekleştirilen portre çekimler, bazen de herhangi bir obje veya insan faktörünün başka bir obje veya insan faktörü ile özdeşleştirilerek gerçekleştirilen makro çekimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanatsal kurgu fotoğrafı hem profesyonel hem de amatör portre fotoğrafçıları tarafından gerçekleştirilebilir. Tanıtım amaçlı çekimlere kıyasla bir konu sınırlaması olmadığından daha serbest çalışma alanı vardır. Konu, kullanılabilecek model, mekân, kostüm kombinasyonu sınırsızdır. Gereken tek şey; fikir, hikâye, karakter, durum veya temayı izleyicinin zihninde etkili bir biçimde canlandırma ve mesajı izleyiciye ulaştırma isteğidir.

David LaChapelle, farklı kişiliklerin yer aldığı çarpıcı görüntülerle dergi kapaklarını süslemektedir.

Fotoğraf 1.10: David LaChapelle’a ait “Avril Lavigne” fotoğrafı

Diğer

Fotoğrafta kurgu; bir konu hakkında bilgilendirmek, izleyicinin değer yargılarını etkilemek veya bir konu hakkında yardım ve destek toplamak amacıyla da oluşturulmaktadır. Bu amaçla sosyal sorumluluk projelerinde, sivil toplum örgütlerinin kampanya

çalışmalarında veya sponsorluk anlaşmalarının duyurulması için hazırlanan afişlerde kurgusal düzenlemenin “mesajı iletme gücü”nden yararlanılmaktadır.

Fransa’da ADOT (Organ Bağışı Dernekleri Federasyonu) adına, organ bağışını teşvik etmek amacıyla “Süpermen” temalı bir afiş hazırlandı. Fransa’daki organ bağış azlığına dikkat çekmek ve organ bağışına teşvik amacıyla hazırlanan afişte “ORGAN BAĞIŞINA KATILARAK, ÖLDÜKTEN SONRA DA KAHRAMAN OLABİLİRSİNİZ.” sloganıyla, başkalarına sağlık ve yaşam vererek “kahraman” olunabileceği vurgulandı.

Fransa’da sokakta yaşayanlara acil yardım, bakım ve tıbbi hizmet sunan bir kuruluş için hazırlanan afiş, “Sokakta yaşanılan her gün, oradan kurtulma şansını azaltır.” sloganıyla vurgulanan dikkat çekici bir görselliğe sahiptir.

Düğün fotoğrafçılığı

Düğün fotoğrafçılığı

Kurgu son yıllarda düğün çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel anlayış, yerini daha önce kullanılmayan mekânlar, aksesuarlar, efektler ve yaratıcı fikirlerle kurgulanan sıra dışı fotoğraflara bırakarak, yeni ve farklı bir alan oluşturmaya başlamıştır.

Dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak bilinen Peri Bacaları (Nevşehir), son yıllarda, düğün fotoğrafları için vazgeçilmez doğal bir stüdyo olarak değerlendirilmeye başlandı. Kapadokya bölgesinde Peri Bacaları’nı ilk kullanan fotoğraf sanatçılarından Galip Hasan TEMUR, bölgenin zengin doğal dokusunu fotoğraflarında doğal stüdyo olarak kullanıyor.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir