Deneysel Fotoğrafın Çekim Teknikleri

Her şeyden önce sanat bilinçli bir eylemdir. Bu nedenle her fotoğraf çekiminde öncelikle ne anlatılmak, ne gösterilmek istendiğini bilmek önemlidir.

Deneysel fotoğraf çalışırken de bu bilinç ile hareket edilmelidir. Çekim öncesinde ne anlatılmak isteniyorsa ona göre fotoğraf çekilir. Ama bazen de fotoğraf sanatı tarihinde yer alan ünlü fotoğrafçıların yaptığı gibi birbirinden bağımsız olarak çekilen fotoğraflar birbirleriyle ilişkilendirilerek yeni fotoğraflar elde edilebilir.

Deneysel fotoğraf çalışılırken unutulmaması gereken en önemli bilgi, fotoğrafın sadece yoğun teknolojik denemelerden ibaret olmadığıdır. Bu teknolojik bilgilerin, anlatılmak istenen kavram olmaksızın sadece bir biçim estetiği üzerine yapılacak deneme olacağı unutulmamalıdır.

Deneysel fotoğrafın çekim aşamasında, zoom patlaması, değişik odak uzaklıklarına sahip lenslerin kullanımı, kamera hareketleri, asa      ıso ile diyafram      enstantane ayarları, alan derinliği, prizma, ayna ve filtrelerin kullanımını sayabiliriz.

Fotoğrafı Kurgulama

Anlatılmak istenen konuya ve amaca göre kurgu yapılır. Kurgu bazen çekim öncesinde, bazen çekim sırasında bazen de çekimden sonraki baskı sırasında yapılır. Hangi aşamada olursa olsun amaca hizmet etmeyen hiçbir öğe görüntü içinde yer almaz. Fotoğrafın bütünlük duygusuna aykırı olabilecek her şey görüntü dışında bırakılır.

Deneysel Fotoğraf Çekim Teknikleri

Deneysel Fotoğraf Çekim Teknikleri

Çekim Sırasında Kurgulama

Örnek fotoğraf üzerinde konuşmak daha öğretici ve bilgilendirici olacaktır. Bu nedenle önce David Hockney’i tanıyalım. Aslında ressam olan sanatçı fotoğraf ile denemeler de yapmıştır.

Sanatçının amacı fotoğrafı kullanarak kolaj çalışmak, çekim aşamasındaki kurgusu ise, sandalyenin farklı zamanlarda fotoğraflarını çekmek, çekim sonrasında farklı zaman aralıklarında farklı açılardan çekilen sandalye fotoğraflarıyla yeni bir fotoğraf elde etmektir.

Sonuçta, farklı teknik olanaklarla çekilen fotoğraflar bir araya gelince öncelikle alışkın olunmayan bir sandalye görüntüsü elde ediliyor. Deneysel fotoğraf ile elde edilen sandalyenin karşısında ne olduğunu anlamak için daha fazla zaman ayrılıyor.

Çekim Sırasında Kurgulama

Çekim Sırasında Kurgulama

Örnek çalışmadan yola çıkarak öncelikle belirlenen amaca göre ne ya da neyin fotoğrafının çekileceğine karar verilir. Konuya olan bakış yönü, bakış yüksekliği ve bakış uzaklığı amacımıza hizmet etmelidir. Fotoğrafta en az görüntü elemanı kullanılmalıdır. Aydınlatmanın nereden ve ne miktarda yapılacağı amaca uygun olarak belirlenmelidir. Çekim sırasında gereken malzemeler (tripod, makine aksesuarları, filtre vb.) amaca uygun ve doğru kullanıldıktan sonra, en önemlisi doğru zamanda çekim yapabilmektir

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir