Deneysel Film Çekimi Nasıl Yapılır?

Film, tarihi bakımdan hareketli resimlerin kaydı ve gösterilmesi için kullanılan bir terimdi. Filmler çeşitli tabakalardan oluşur. Bütün fotografik malzemeler dayanıklı bir tabana gerek duyar.

Bir filmde bu taban transparan selüloz triasetat ya da sırasıyla polietilen naftalit (PEN) ve polietilen terefitalit (PET) folyo içerir. En önemli tabakalar gerçekte fotoğrafa ait bilgiyi içinde taşıyan ışığa duyarlı emilsiyonlardır.

Jelatinden oluşan bu tabakaların içinde gümüş halojenür kristalleri ya da renkli malzeme olması durumunda, geliştirme sırasında renklerin oluşumunu sağlayan ek renk birleştiricileri homojen olarak yayılır. Kalıcı tabakalar nihai sonucu çok dolaylı olarak etkiler.

Mekanik zararlara ya da ışık kaçaklarına karşı görüntünün korunması gibi yararlarının yanı sıra kimyasal ve optik denetleme fonksiyonları da vardır ve böylece görüntü kalitesine katkıda bulunur. Modern fotografik malzemeler fazlasıyla karmaşık yüksek teknoloji ürünleridir.

Bunlardan bazıları, özellikle bazı renkli filmler, on ya da daha fazla sayıda olağanüstü incelikte tabakalar içerirler. Aslında çok az üretici firma bu karmaşıklıkta ürün geliştirme ve üretme yeteneğindedir.

      Yapılarına göre filmler

Siyah Beyaz negatif filmler

Siyah Beyaz pozitif filmler

Renkli negatif filmler

Renkli pozitif filmler

Polaroid filmler

APS-Advanced Photo System

      Boyutlarına göre filmler

Büyük: 10×12.5 cm, 20x 5 cm ve üzeri büyük boyutlu filmler

Orta: 4,5 veya 6 cm genişliğinde 80 cm uzunluğunda roll filmler

Küçük: 18×24 mm veya 24×36 mm boyutlarındaki filmler

Minyatür: C110 filmler

      Hızlarına göre filmler

Çok yavaş filmler (4-20 ISO)

Yavaş filmler (25-64 ISO)

Orta hızlı (80-160 ISO)

Hızlı filmler (200-500 ISO)

Çok hızlı (640-3200 ISO)

ISO ile gösterilen film hızı filmin ışığa olan duyarlılığını gösterir. ISO değeri arttıkça ışığa duyulan gereksinim azalır. Birim olarak ASA hızları verilmiştir.

Fotoğrafçılıkta hâlâ kullanılan selüloid filmin geliştirilmesiyle nesnelerin gerçek zamanlı hareketini yakalamak mümkün olmuştur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir