Deneysel Fotoğrafın Nitelikleri Nelerdir?

Amaca Uygunluk Açısından

Fotoğrafta, anlatılmak / gösterilmek istenen amaca aykırı hiçbir öge bulunmamalı,

Fotoğrafta, anlatılmak / gösterilmek istenen amaca yaratılmak istenen etkiye uygun mekânlar seçilmeli,

Fotoğrafta, anlatılmak / gösterilmek istenen amaca yaratılmak istenen etkiye uygun zamanda çekim yapılmalı,

Bütün bunlar yapılırken fotoğrafta, anlatılmak / gösterilmek istenen amaç ve yaratılmak istenen etkiye göre kompozisyon kurallarına dikkat edilmeli,

En önemli özelliği ise, anlatılmak / gösterilmek istenen amaca uygun görseller arasında, en yaratıcı ilişkiler kurulurken fotoğraf ve teknolojik olanaklar araç olarak kullanılmalıdır.

Deneysel Fotoğrafın Nitelikleri

Deneysel Fotoğrafın Nitelikleri

Teknik Açıdan

Fotoğrafta kullanılan konu için doğru ışık seçimi,fotoğrafın baskı kalitesi,fotoğrafta kullanılan görselin / görsellerin flu / net / keskin olması fotoğrafın teknik açıdan yeterliliğini gösterir.

Doğru biçim ve ışık kullanımı

Doğru biçim ve ışık kullanımı

Verilen bilgilerin daha anlaşılır olabilmesi için örnek fotoğraf üzerinde değerlendirilme yapılmalıdır. Fotoğrafın sağ üst köşesindeki, gökyüzü içerisinde yer alan portrenin bulunduğu bölüm doğru ışıklandırılmasaydı portreyi algılamak güçleşecekti.

Fotoğrafın ¾’ünü kaplayan koyu zeminde, altın oran kuralına uyulduğundan fotoğraf hiç olmazsa biçimsel açıdan daha kolay algılanır hâle getirilmiştir.

Kırmızı çizgiler hâlinde kullanılan görüntü ögesi, kompozisyon kurallarını vurgulamada yardımcı oluyor. Fotoğrafta kullanılan ögelerin azlığı ile de yalın / sade / fotoğrafın örneği olduğunu söylemek ve görmek mümkündür. Kullanılan açık ve koyu leke değerleri, kırmızı rengin tekrar kullanımları fotoğrafın biçimsel açıdan kolay okunmasını sağlıyor.

En koyu renk lekesine ait dokunun ayırt edilmesini sağlayan teknik fotoğrafın net çekilmiş olmasıdır. Sağ üst köşede zeminde yere alan hareketli ton değerlerindeki bulutlara karşın aynı açık leke değerindeki porte üzerindeki detayların gösterilmesi fotoğrafçının doğru ışık kullanımı ile tekniğe olan hâkimiyetinin göstergesidir.

Görsel Açıdan

Fotoğraf fiziksel varlığı itibariyle görseldir. Bu nedenle görselliğin fotoğraf için ne denli önemli olduğu kaçılınmazdır.

Görsellik kuşkusuz öncelikle biçimsel açıdan önemlidir. Fotoğraftaki görsellik uygun film seçimi, uygun ışık kullanımı, en son olarak çekim için uygun anın seçilmesiyle başlar. Görsel açıdan problemli olan fotoğrafın kendisini doğru biçimde ortaya koyma ve savunma olanağı yoktur. Fotoğraf öncelikle aynı konuda çekilmiş olan diğer fotoğraflardan ayırt edilecek farklı ifade ögelerine sahip olmalıdır.

Sanatsal Açıdan

Sanatsal kaygı taşıyan ve taşımayan fotoğraflar kime aittir? Makineye mi, yoksa makineyi kullanan fotoğrafçıya mı? Deklanşöre basan herkes nesnel gerçekliğin yansımasını elde edebilir. Herkesin çekebileceği bu fotoğraflara karşı, sanatsal kaygı taşıyan fotoğraflar arasındaki fark makinenin arkasındaki gözün yeterliliğidir. Bu da birçok kişinin sıradan bulduğu şeylerin farklı yanlarını görmek ve fotoğraf aracılığıyla nasıl göstereceğini bilmektir.

Deneysel Fotoğraf Örneklerinin İncelenmesi

Deneysel Fotoğraf Örneklerinin İncelenmesi

Sanatın tüm alanlarında olduğu gibi neyin görüldüğü kadar nasıl gösterildiği de önemlidir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir