Dijital Baskı Yapabilen Yazıcılar ve Özellikleri

Fotoğrafçılığın belki de en zor ve en pahalı kısmı baskı kısmıdır. Çünkü görüntüyü film üzerine kaydetmek bir aşamadır ve bunu görebilmek banyo ile gerçekleşir.

Ancak dia pozitifler hariç gerek renkli gerekse siyah- beyaz filmler kâğıda baskı yapılarak fotoğraf değeri kazanır.

Dijital fotoğrafçılık ise baskı tekniğini çok kolaylaştırmıştır. Hatta profesyonel teknik yardıma gerek kalmadan orta halli bir yazıcıdan bilgisayara kaydedilmiş resimlerin baskısını yapabiliriz.

Ancak yarı profesyonel nitelikte bir fotoğraf baskısı yapmak istendiğinde seçilecek yazıcının bazı özelliklere sahip olması gerekir.

Yazıcıyla dijital baskı

Yazıcıyla dijital baskı

Bilgisayar ortamındaki görüntü ve yazıları kâğıt üzerine aktarmak için kullanılan yazıcılar genel olarak dört grupta toplanır.

Nokta vuruşlu yazıcılar

Bu tür yazıcılarda yazıcı kafası üstünde bulunan iğneler hemen altındaki karbon şeride vurarak alttaki kâğıda karakterleri oluşturan noktaları çıkartırlar. Yazıcı kafasının hareketi sağa ve sola doğrudur. Yazıcı kafa üstünde bulunan iğne sayısı ne kadar fazla ise elde edilen baskı da o kadar kaliteli olur. Bu tür yazıcılar da genellikle siyah mürekkep kullandığından fotoğraf ve benzeri görüntü baskısı yapılamaz. Daha çok yazı ve hesap cetveli programı ile yazılan dokümanların yazımını gerçekleştirir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar

Bu tür yazıcılar bilgisayardaki yazı ve şekillerin mürekkep püskürtme tekniğiyle kâğıt üzerine yansıtılmasını sağlar. Yazım işini belirli yerlerinde püskürtme sağlayan kartuşlarla sağlar. Makineye farklı kartuşlar takılarak belli renklerin karışımıyla renkli çıktı da alınabilir. Günümüzde amatörlerin kullandığı bu yazıcılar fotoğraf baskısı için de kullanılmaktadır. Renkli kartuşunda kırmızı, sarı ve mavi renkleri içermektedir.

Bu tür yazıcılarda kartuş bir motor yardımıyla hareket ederken, diğer yandan bir başka motor da kâğıdı hareket ettirir. Kartuştan gelen mürekkep kâğıda aktarılırken kâğıt da ileriye doğru hareket ettirilmiş olur. Kartuşların alt kısmında bulunan deliklerden püskürtülen mürekkep kâğıda geçer. Bazı yazıcılarda mürekkep önce ısıtılır, daha sonra ortaya çıkan basınçla püskürtülür.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar içerisinde yer alan ve (photo) ön adıyla bilinen yazıcı çeşitleri amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere üç türlüdür. Bunlar genellikle şu adlarla bilinmektedir.

Photo ret teknolojisi

Bu teknolojiye sahip yazıcı türü normal kâğıt üzerine ana renkleri kullanarak baskı yapabilen yazıcı türüdür. Photo ret teknolojisinde sayfa üzerinde tanımlı noktaları boyut olarak oldukça küçülterek daha kontrollü mürekkep akışının sağlanabilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu sistem sayfada bir inç içinde tanımlı her nokta için 29 damla mürekkep basabilecek şekildedir. Bu da uygun birleşimler kullanıldığında her nokta için 3500 farklı renk oluşturabileceği şeklinde tanımlanır.

Micro piezo teknolojisi

Bu tür yazıcılarda mürekkep damlasının boyutu, şekli ve yoğunluğu diğer yazıcı türlerinden farklı olarak da içerisinde pompa gibi çalışan bileşenler bulunmasıdır. Elektronik olarak yönetilen bu kartuş kafaları istenilen boyutlarda, şekilde ve yoğunlukta damlacıkların oluşmasını sağlar.

Drop modulasyon teknolojisi

Bu yöntemle kâğıt üzerinde noktaları oluşturan damlaların her biri farklı boyutta boyama yöntemini kullanır. Yani renklerin daha canlı baskısı sağlanabilmektedir. Kartuşların içerisinde bulunan ısıtıcılar sayesinde düşük renk derinlikleri için büyük damla, yüksek renk derinliği gerektiren bölgeler için ise küçük damlacık püskürtür.

 Lazer yazıcılar

Lazer yazıcılılar baskı hızı çıktı kalitesi ve baskı maliyeti gibi özelliklerinden dolayı günümüzde en fazla tercih edilen ve kullanılan türdür. Yazı ve metin kalitesi çözünürlülük veya dpi harfleriyle tanımlanır. Rakamlar yükseldikçe çözünürlülük kalitesi de artacaktır.

Bu tür yazıcıların içinde elektrostatik enerji yüklü bir silindir bulunur. Baskı aşamasında lazer ışını bu silindir üzerine belli aralıklar ve belli biçimlerde yansır. Yazılacak şekillere göre burada da aynı görüntüler oluşur. Daha sonra yine elektrostatik yükler sayesinde görüntü tonere geçer ve kâğıda toz tanecikleri hâlinde gönderilir. Bu taneciklerin ısıtılarak ezilmesi ve eritilmesi sağlanarak kâğıt üzerine yapışmaları sağlanır.

Geniş format çıktı veren yazıcılar

Aslında yapı olarak laser ve püskürtmeli yazıcıların özelliklerini taşır. Farkı ise çıktılarını normal ebadın dışında çok geniş şekilde vermesidir. Daha çok reklamcıların kullandığı bu tür yazıcılar; fotoğrafları da fazla kayıp vermeden basabilmektedir. Üretildiği firmalarca yazılım programlarıyla piyasaya çıkan bu yazıcıların belki de en önemli özelliği kâğıdın yanı sıra bez ve farklı özellikteki kâğıt üzerine baskı yapabilmesidir.

Gelişmiş bir geniş format yazıcısı altı kartuş kullanır. Ancak günümüzde dokuz hatta bazı firmaların on iki kartuş kullanan yazıcıları piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilinmektedir. Çünkü en fazla sarı renkte sorun yaşanıyordu. Yenilenen sarı renkli mürekkep sayesinde çok daha geniş bir renk aralığına canlı renklere ve kırmızı-sarı spektrumundaki genişlemeye ulaşılmaya çalışılmıştır. Hem kullanılan mürekkepler pigment ve dye (su bazlı ) olarak adlandırılan özellikleri sayesinde iç ve dış mekânlarda kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Geniş format çıktı veren yazıcıların kullandıkları programlar da yine üretici firmalar tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu programlar tek başlarına çalışmadıklarından birçok programa da ihtiyaç duyabilmektedir. Örneğin fotoğraf işleme, teknik çizim, üç boyutlu çizimleri de yapabilen programlarla birlikte kullanılmaktadır. Bu firmalar aynı zamanda bu programları da beraberinde verirler.

Bir üründen beklenen temel nitelik, genellikle kullanımının belirli uygulamalar ve sektörler için özel olmasıdır. Ancak ürünün çeşitlilik ve mürekkep seçenekleri ile birçok uygulama ve sektöre çözüm olabilecek özellik taşıması da aranmalıdır. Bu nedenle geniş format yazıcıları grafik tasarım, mühendislik-inşaat, matbaacılık, baskı provaları, kopyalama merkezleri, reklam-tabela-afiş alanlarında tercih edilmektedir.

Bu bakış yazıcıların genel işlevleri açısındandır. Ancak bizim için önemli olan yazıcılar daha çok fotoğraf baskısı yapmak amacıyla üretilen yazıcılardır. Bunun için yazıcıları şu bakış açısı ile inceleyebiliriz:

Dijital fotoğraflardan profesyonel kalitede çıkış alabileceğiniz üç ana yazıcı türü vardır.

Mürekkep püskürtmeli

Fotoğraf yazdırma aygıtları arasında kuşkusuz en yaygını olan mürekkep püskürtmeli yazıcılar, bir dizi meme aracılığıyla kağıda çok az miktarda boya veya pigment tabanlı mürekkep püskürtür. Günümüzde, fotoğraf kalitesinde baskı yapan mürekkep püskürtmeli yazıcıların çözünürlüğü 2880 dpi’ye kadar çıkabilir ve bu yazıcılarla net, lekesiz bir baskı elde edilebilir. Çoğu model, baskıdaki renk geçişlerinin daha yumuşak olması için 6 farklı renkte mürekkep kullanır (yedi renkli modeller de çıkmıştır).

Boya süblimleştirmeli

Dikkatli biçimde denetlenen bir ısıtma birimi, üç veya dört renkli bir şeritten farklı büyüklükteki pigment noktalarını kâğıda aktarır. Boya süblimleştirme özellikli yazıcılarla elde edilen baskılar renk geçişlerindeki yumuşaklıkla dikkat çeker.

Bazı fotoğraf firmalarınca üretilen PG serisi

Bu yöntemi kullanan yazıcılar özel bir boya aktararak görüntüyü elde eder. Kullanılan yöntemler ve malzemelerden dolayı geleneksel fotoğraf baskılarını aratmaz. PG serisi yazıcıların ikisinde de çıktıların tutarlılığını sağlamaya yarayan bir ayarlama sistemi bulunur.

Bazı kaynaklar, yukarıda genel özelliklerini açıkladığımız yazıcı türlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını karşılaştırarak amatör nitelikte de olsa fotoğraf yazıcısı seçmemizde avantaj ve dezavantajları göstererek işimizi kolaylaştırmışlardır.

Her yazıcı türünün kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları vardır. Seçeceğiniz yazıcı türü, iş akışınıza ve iş akışınız açısından hangi özelliklerin daha önemli olduğuna bağlıdır.

Size yazıcı türlerinin avantaj ve dezavantajlarını anlatan bir tablo sunalım.

yazıcı türlerinin avantaj ve dezavantajları

yazıcı türlerinin avantaj ve dezavantajları

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir