Fotoğraf Film Türleri Nelerdir?

Fotoğraf filmleri üç başlıkta incelenebilir.

Siyah-Beyaz Filmler

Objektiften geçen görüntüyü siyah-beyaz olarak kaydeden ve yapısı genel olarak yukarıda anlatılan film türüdür. Aldığı görüntülerden koyu renkleri siyah, açık renkleri ise beyaz renk olarak kaydederler. Kullanıldıkları makinelere göre türleri vardır. Renkli filmlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte kullanımı iyice azalmıştır. Günümüzde bazı siyah-beyaz fotoğraf tutkunları bunu bir sanat olarak yürütmektedirler. Bunun ötesinde siyah-beyaz film kullanılmaktadır.

Renkli Filmler

Renkli negatif film, beş ana tabakadan oluşmuştur. Bu tabakaların üç tanesinin her biri farklı renge duyarlıdır. Diğer iki tanesi ise filtredir. Ek olarak tabakalar üstte ve altta koruyucular ve emülsiyonları tutar. Film ışığa tutuluğunda “halidelerin” (gizli görüntü) ve “coupler” in (küplerin ve kürelerin) karışımının görünümü değişmez. Banyo işlemi sırasında (renkli banyo) küpler ışık değişiminin etkisiyle gümüş rengine döner.

Birleştirilmiş coupler (küreler) renklendirilir. Son olarak (beyazlatıcılar ve saptayıcılar) gümüş renktekiler ve değişmeyen küreler beyazlaştırılarak kaybolur, sadece renklendirilenler kalır. Renkli filmlerdeki üç emülsiyon tabakasının en üstündeki emülsiyon tabakası mavi ışığa karşı duyarlı yavaş bir emülsiyondur. Bunun altındaki emülsiyon tabakası ise ortokromatiktir, yani mavi ve yeşil ışıklara karşı duyarlıdır.

Film üzerine düşen mavi ışıkların büyük bir kısmı birinci emülsiyon tabakası tarafından emilirse de ikinci tabakaya, yani yeşil ışıklara karşı duyarlı olan emülsiyon tabakasına sızan mavi ışınlar bu tabakayı etkileyecek kadar kuvvetlidir. Bu nedenle ikinci emülsiyon tabakası üzerine hiç bir mavi ışığın sızmaması için birinci ve ikinci emülsiyon tabakaları arasında sarı boyalı bir jelatin tabaka bulunur. Bu sarı jelatin tabaka mavi ışınları emer ve ikinci emülsiyon tabakası üzerine yalnızca kırmızı ve yeşil ışınların düşmesini sağlar.

İkinci emülsiyon tabakası ise üzerine düşen bu kırmızı ve yeşil ışınlardan yalnızca yeşil ışığı saptar. En altta ise kırmızı ışığa karşı duyarlı olan üçüncü emülsiyon tabakası bulunur. Bu tabakanın yeşil ışığa karşı duyarlığı o kadar azdır ki, ikinci emülsiyon tabakasından geçip de kırmızı ışığa duyarlı üçüncü emülsiyon tabakası üzerine düşen yeşil ışığı süzmek için bir filtre gerekmez. Böylece bir görüntüyü oluşturan üç ana renk üç ayrı emülsiyon tabakasında saptanmış olur.

Renkli filmlerin hızlarını en üstteki mavi ışınlara karşı duyarlı olan emülsiyon tabakasının hızı belirler. İkinci ve üçüncü emülsiyon tabakalarının hızları birinci emülsiyon tabakasına göre daha hızlıdır. Çünkü birinci tabakadan geçerek ikinci ve üçüncü tabaka üzerine düşen ışığın yoğunluğu ve miktarı azalmıştır. Her iki tabakanın da birinci tabakaya göre eşit miktarda etkilenmesi bakımından bu tabakaların birinciye oranla daha hızlı olmaları gerekir.

Dia Pozitif Filmler

Reversal filmler, banyo (develope) edildikten sonra pozitif denilen görüntü veren yani pozitif ya da slayt denilen sonuçları veren filmlerdir. Üç ana tipte renkli reversal film vardır.

* Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde uzun zincir molekülleri halinde saptanmış Agfacolor tipi filmler.

* Renk meydana getirici kimyasal maddeleri emülsiyon içinde ufak yağ habbecikleri hâlinde bulunan Ektachrome tipi filmler.

* Renk meydana getirici kimyasal maddeleri banyo (developer) eriyiği içinde olan Kodachrome tipi filmler.

Hangi tip olursa olsun bütün reversal filmler üç emülsiyon tabakası, bir sarı jelatin filtre tabakası ve genellikle emülsiyon tabakalarını birbirlerinden ayıran saf jelatin tabakaya sahiptirler Ve sonuç görüntü emülsiyon tabakalarında konunun renklerinin tonlarıyla oranlı olarak üç emülsiyon tabakasında oluşan üç saydam pozitif boya görüntünün birleşmesinden oluşur.

Siyah beyaz, renkli ve dia filmler için temel bir özellik de hızdır. ASA/ISO ve DIN harfleriyle kodlanan bu özellik görüntünün hareketliliğini ve daha çok genel planda aydınlatmanın yetersiz kalması durumunda filmlerin bu özellikleri aranır. Örneğin bir manzara fotoğrafı çekiyorsak ışıkta problem yoksa 100 ASA’lık film kullanırız ve iyi sonuç alırız. Eğer otomobil yarışını fotoğraflayacaksak 400 ASA’nın üzerinde bir film kullanmalıyız.

Dijital fotoğrafçılığın profesyonel fotoğrafçılara en büyük katkısı bu değerlerin anında değiştirebilmesidir. Örneğin makinenizdeki film 100 ASA. Kapalı ve ışıksız mekânlarda fotoğraf yüksek ASA değeri ile çekilmelidir. Kısa zamanda makinedeki filmi değiştirme imkânı olmadığından istenilen sonucu almak çok zor olacaktır. Dijital makinelerde anında bu değerleri değiştirerek objeleri istediğimiz nitelikte kaydedebilmekteyiz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir