Fotoğrafın Bulanıklaştırılması (Manipülasyon) Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Sözlük anlamı ile manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme işlemidir. Birçok alanda adı geçen bu sözcüğün, farklı şekilde ifade edildiği de olmuştur.

Başka bir ifade de manipülasyon, var olan bir durum ve imgenin anlamını değiştirerek yeni bir anlam kurmak olarak da kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarsak foto manipülasyon kavramını daha iyi anlayabiliriz.

Örneğin bir fotoğrafta gökyüzü renginin bile değiştirilmesi bir manipülasyon olarak kabul edilir. Bu çok hafif bir değişiklik bile olsa var olan bir fotoğrafa müdahaledir, onu başkalaştırmaktır.

Bulanıklaştırma (Manipülasyon) Çeşitleri

Foto manipülasyon hazırlarken renk, doku, biçim değişikliği gibi birçok öğeyi de tek başına ya da birlikte kullanıyoruz. Bu öğeleri bazen bir arada bazen tek başına da kullanabiliriz. Sonuçta, tek başına renkle fotoğrafa müdahalede bile bulunsak bir manipülasyon uygulamış oluruz. Görüntü işleme programlarında manipülasyon hazırlarken kullanılan temel özellikler renk, doku, filtre, dönüştürme ve döndürme araçları, maskeleme ve bazı temel rötüş araç ve gereçleridir.

Yel değirmeni manipülasyon çalışması

Yel değirmeni manipülasyon çalışması

Başarılı bir manipülasyon çalışması yapabilmek için temel “ 10 Altın Kural” vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kişisel resim hazırlama becerisinin iyi olması (Örneğin bir ağaç fotoğrafının hatasız olarak dekupe edilip hazırlanması)

Gerçekçi gölge ve ışık kullanımı

Oran ve Perspektif kullanımına dikkat etme

Dokuya önem verme

Görüntülerin ön hazırlığını yapma becerisi

Renk uyumlarını ve dengesini sağlama

Detaya özen gösterme

Birden çok görüntüyü bir arada kompoze etme becerisi

Üç boyutlu düşünebilme becerisi

Kompoze ettiği görüntüleri geliştirebilme becerisi

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir