Fotoğraf Filmlerinin Işığa Duyarlık Hızları

Filmin ışığa karşı duyarlılığına filmin hızı denir.

 Filmlerin Hızının Tanımı

Filmin hızı, duyarkat katmanındaki gümüş tuzu kristalleriyle ilgilidir. Yavaş duyarkatlarda tuz kristalleri çok küçüktür ve neredeyse tek tip olarak aynı büyüklüktedir. Hızlı duyarkatlarda ise tuz kristalleri daha büyüktür ve farklı büyüklüklerdedir. Duyarkattaki kristaller büyüdükçe yoğunluğu artar çok az ışıktan etkilenir ve bunlara hızlı filmler denir. Duyarkattaki kristaller küçüldükçe yoğunluğu azalır etkilenmesi için çok ışık gerekir ve bunlara da yavaş filmler denir.

Filmlerin duyarlılığını ölçmek için DIN ve ASA olmak üzere iki sistem kullanılır. Az duyarlı yavaş filmler küçük sayılarla, çok duyarlı hızlı filmler ise büyük sayılarla belirtilir. ASA sisteminde duyarlık iki katına çıkınca, sayı da iki katına çıkar. DIN sisteminde ise duyarlıktaki artış sayıya 3 eklenerek belirtilir.

(*) ASA (Amerikan Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenmiş film hız birimidir.)

ASA değerleri aritmetik dizi özelliği gösterir. 100 ASA’lık bir film 50 ASA’lı filmden iki katı daha duyarlıdır.

ASA* 12 50 64 100 160 400 800

(*) DIN (Alman Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenmiş film hız birimidir)

DIN değerleri her üç birimde bir çift artar. 24 DIN’lik bir film 21 DIN’lik filmden iki katı daha duyarlıdır.

DIN* 12 18 19 21 23 27 30.

Makinenize kaç asa film taktıysanız, makinenizin asa ayarını da ona getirmelisiniz

Filmlerin Hızının Önemi

Film tabakası üzerine üretici tarafından sabitlenen emisyon tabakasının ışığa duyarlılığı,

Filmin üretildiği tarihten, kullanıldığı tarihe kadar geçen süre,

Filmin pozlandıkdan sonra laboratuarda banyo edilene kadar geçen süre,

Filmin üretildiği andan itibaren pozlanıncaya kadar ortalama oda sıcaklığından daha düşük ve karanlık bir ortamda saklanmaması, filmin çekim kalitesini ve hızını etkileyen unsurlardır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir