Anı Fotoğrafçılığının Amacı Nedir?

Anı: (Hatıra) (sözlük anlamıyla) Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz. Anılacak şey. Anı fotoğrafı, yaşanmış olayları belleğin saklayabilme riskine girmeden ve yaşanmış anların başkalarıyla paylaşabilme olanağına sahip olabilme amacını taşır.

Fotoğrafın en önemli işlevlerinden biri, belge niteliği taşımasıdır.

İster gözün gördüğü ve saptadığı biçimde çekilsin, ister kameranın vizöründen bakarken seçilen, ayıklanan bir biçim benimsensin, isterse değişik yorumları gerek çekim anında, gerekse çekim sonrası teknikler kullanılsın günün insanını, doğasını, sanatsal yaklaşım ve biçimini, beğenilerini yansıtıp aktaran bu tavır kendi içinde öncelikle belge niteliğini taşır.

Ancak, gelişen teknoloji karşısında fotoğraf işleme programlarıyla (Photoshop vb.) değişiklikler yapılması dışında belge niteliği taşır. Bu tür değişikliğe uğramış fotoğraf artık fotoğraf değil, tasarım ya da illüstrasyona dönüşmüştür.

Anı Fotoğraf Örneği

Anı Fotoğraf Örneği

Fotoğraf, fotoğrafı çekenin anlayış ve yaklaşımı sonucu kurmuş olduğu kompozisyon ve denge ile sabitlediği bir yaratıcılıktır. Burada önemli olan iletilmek istenen mesajdır.

Bu mesajın iletilebilme biçimi fotoğrafın gücünü yansıtır. Günümüzde fotoğrafçı, yaşadığı yılları görsel olarak yazan bir tarihçidir denilebilir. Kimi zaman toplumsal tarihi somutlarken çoğu zamanda birey ya da aile gruplarının anlarını belgeler.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir