Renk Özelliklerine Göre Fotoğraf Kağıtları Hakkında Detaylı Bilgi

Renk özelliklerine göre kâğıtlar üçe ayrılır. Siyah beyaz fotoğraflar için, renkli fotoğraflar için ve pozitif filmden (dia) direkt baskı için kullanılan kâğıtlar.

Siyah-Beyaz Fotoğrafta Kullanılan Kâğıtlar

Siyah-beyaz fotoğraf kâğıtları, boyutlarına, yüzeylerine, kalınlıklarına ve renk çeşitlerine göre çeşitli türlere ayrılmaktadır. Hangi tür olursa olsun bütün fotoğraf kâğıtlarının bir yüzü film gibi ışığa duyarlıdır. Bu yüzeye ışığa karşı duyarlı gümüş bileşimleri sürülmüştür. Fotoğraf kâğıtlarının ışığa karşı duyarlılığı filmlere göre azdır.

Filmler her renk ışığa karşı duyarlı olmasına rağmen fotoğraf kâğıtları kırmızı ve turuncu ışığa karşı duyarsızdır. Bu nedenle, karanlık oda çalışmaları sırasında güvenlik ışığı (kırmızı ya da turuncu) kullanılır. Ancak bu güvenlik ışığı çok kuvvetli olduğunda kâğıdı pozlayabilir ve kâğıdın üstünde pus etkisi oluşur.

Fotoğraf kâğıdının üzerinde oluşan görüntünün siyah-beyaz zıtlığı (kontrastlık) ya da gri tonlaması çok önemlidir. Bütün siyah-beyaz fotoğraf kâğıtları, düşükten yüksek kontrasta doğru, kontrastlığına göre gruplandırılır. Bu gruplandırma çoğunlukla 0-5 arası rakamla gösterilir. Her marka kâğıdın kendine özgü sistemi olmasına rağmen genel olarak numara yükseldikçe kontrast artar. Düşük kontrastlı kâğıtlara yumuşak, yüksek kontrastlı kâğıtlara sert denir.

Kâğıtların kontrastlık derecesi negatif filmler için düzenlenmiştir. Farklı kontrastlıktaki kâğıtlar aynı negatiften değişik tonlamalarda baskı yapılmasını sağlar. Ayrıca yüksek kontrastlı ya da fazla geliştirme banyosunda tutulmuş olan bir negatif düşük kontrastlı bir kâğıda basıldığında sonuç daha iyi olur.

Bunun tersi ise çok zayıf, düşük kontrastlı ya da az geliştirme banyosunda tutulmuş bir negatif için yüksek kontrastlı kâğıt uygundur. Böylece negatifin yüksek ışıklı ve karanlık bölgelerinde de detay ortaya çıkar. Bu özel durumlar dışında, karanlık oda çalışmalarında çoğunlukla normal kontrastlı kâğıtlar kullanılır.

Siyah-beyaz parlak fotoğraf kâğıtları

Siyah-beyaz parlak fotoğraf kâğıtları

Siyah-beyaz fotoğrafçılıkta kullanılan fotoğraf kâğıdı film gibi ışığa karşı duyarlıdır. Fotoğraf kâğıtları kırmızı ışıktan etkilenmez, bu nedenle karanlık oda çalışmaları sırasında kırmızı güvenlik ışığı kullanılır. Siyah-beyaz fotoğrafçılıkta, plastik kâğıtlar ve kâğıt tabanlı kâğıtlar olarak iki tür fotoğraf kâğıdı kullanılmaktadır.

Renkli parlak fotoğraf kâğıdı

Renkli parlak fotoğraf kâğıdı

Renkli Fotoğrafta Kullanılan Kâğıtlar

Renkli fotoğraf kâğıtları iki tiptir:

Normal kâğıt tabanlı, normal gradasyonlu kâğıtlar. (Ektachrome R22, Ektachrome Copypaper gibi,)

Normal kâğıtlar, saydamdan baskı yapıldığında daha yumuşak daha detaylı sonuçlar verir. Saydamdaki renkler ışık geçirgenliğinden dolayı daha canlı ve berraktır. Plastik tabanlı malzemeye göre daha ucuz ve saydamdakine yakın detay vermesi özelliğidir.

Plastik tabanlı kâğıtlar (Ektachrome Prestige, Cibachcrome gibi,)

Plastik tabanlı kâğıtlarda ise renk doygunluğu çok yüksek olmasına rağmen kontrastı da yüksektir. Renk canlılığı saydama çok yaklaşmakla beraber kontrastın yüksek oluşu saydamdan daha kontrast bir görüntü verir. Bu nedenle de ince detaylar kaybolur.

Saydamdan doğrudan baskı yapma işleminde; banyoların günlük renk eğrilerini kontrol altında tutmalıdır. (Banyo süresi, sıcaklık, zaman, tazeleme miktarı, yıkama suyu sıcaklığı gibi.) Renk eğri grafikleri ise firmalarca üretilen kontrol şeritleri kullanılarak yapılmalıdır. Laborantların renk bilgilerinin olması şarttır.

a) Parlak fotoğraf kâğıdı b) Mat fotoğraf kâğıdı c) Dokulu fotoğraf kâğıdı

Renkli fotoğrafta kullanılan kâğıt örnekleri

Renkli fotoğrafta kullanılan kâğıt örnekleri

Pozitif Filmden (cibacrome) Direkt Baskıda Kullanılan Kâğıtlar

Cibachrome

Cibachrome renkli saydamlardan kendine özgü fotoğraf kâğıdı üzerine pozitif renkli baskı yapma yöntemidir.

Bu tür filmler çift emülsiyon katmanı içerir ve cismin bütün renklerini tam veya yarım tonlar olarak gözümüzün gördüğü biçimde yani pozitif olarak verir. Dönüşümlü filmler, geliştirme sırasında ara ışıklama denen bir işlem sonrası pozitif görüntü verir. Saydam adını alan bu son ürün genellikle projeksiyon ile izlenir. Cibachrome ve benzer teknikler dışında ara negatif almaksızın, kart baskısı yapılamaz.

Matbaada çoğaltılacak, basın, reklamcılık, poster, afiş gibi iş ve çalışmalar ile saydam gösterileri, multivizyon çalışmaları için uygundur. Dönüşümlü filmlerle yapılan çekimlerde dikkat edilmesi gereken, çerçevelemenin ve konu düzenlemesinin çok dikkatli yapılmasıdır. Ayrıca çok pozlandırılan filmlerin açık, az pozlandırılan filmlerin ise koyu çıkacağı unutulmamalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir