Objektiflerin Genel Yapısı ve Bölümleri Hakkında Detaylı Bilgi

Fotoğraf makinesi için en önemli parça olan objektifler merceklerle aynı prensiple çalışıyor olmasına rağmen çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.

Bir çok elemandan oluşan mercek grupları bir araya getirilerek oluşmuştur. Merceklerin bir araya getirilmesinden doğan hataların telafi edilmesi için bu çoklu yapı kullanılır.

Objektif kesiti

Objektif kesiti

Objektiflerin Optik Özelikleri

Objektifler, birden çok merceğin birkaç grup hâlinde belli bir düzende bir araya gelmesiyle oluşur. Böyle bir düzende kullanılan merceklerin her birinin biçimi ve yapımında kullanılan camın cinsi, kalitesi farklılık göstermektedir.

Objektif tasarımındaki bu karmaşık yapının sebebi, tek mercekli basit objektiflerde ortaya çıkacak optik hataları olabildiğince azaltmaktır. İyi bir objektif, farklı uzaklıklarda netlik sağlayabilmeli ve görüntü alanının tümünde merkez, kenar ve köşelerde aynı netliği gösterebilmektedir.

Objektifi oluşturan merceklerin fiziksel özelikleri sonucu, üretimden kaynaklanan bazı kayıpları ve hataları olması muhtemeldir. Optik hataların en önemlisi renk sapmasıdır. Herhangi bir mercek, içinden geçen beyaz ışığı oluşturan ana renkleri değişik açılarla kırar. Bu da renk hatalarını ortaya çıkarır.

Bu durumu düzeltmek için bazı objektiflerde “apokromatik” ve “asferik” mercekler kullanılır. Bu tür elemanların kullanımı objektifi daha hafif ve daha kaliteli hale getirir ki bu da fiyatını bir miktar artırır.

Objektiflerin optik kalitesinde önemli rol oynayan bir başka etmen de, mercek yüzeylerinde meydana gelebilecek ışık yansımalarının oluşturduğu parıltıdır buna da flare denir.

Modern objektiflerde mercek yüzeyleri, yansıma önleyici özel bileşimlerle kaplanarak bu sorun büyük ölçüde çözülmüştür. Günümüzde nano teknolojisi kullanılarak yapılan çift yönlü kaplamalar, iç yansıma riskini en düşük düzeye indirmektedir.

Objektiflerin Mercek Sistemleri

ilk tasarlandıklarında tek ya da iki-üç mercekten meydana gelen objektifler, gelişen teknolojiyle birlikte yeteneklerini ve mercek sayılarını artırmışlardır. Günümüz modern objektifleri 8-10 hatta 16 mercek sisteminin bira araya gelmesi ile çalışırlar.

Çok sayıda merceğin bir araya gelmesiyle oluşan objektifler

Çok sayıda merceğin bir araya gelmesiyle oluşan objektifler

 

Objektiflerin bu karmaşık yapısı sebebiyle yüksek teknolojiyi kullanan ürünlerin başında gelirler. Çok sayıda mercek kullanılması, fotoğrafı çekilecek cisimden yansıyan ışığın her bir mercekten geçerken azalmasına ve renk sapmalarına neden olmaktadır. Bunu önlenmek için mercek sistemleri özel bir biçimde yerleştirilir. Bundan başka yüksek kalitede optik malzeme kullanılarak, mümkün olan sorunların önüne geçilmeye çalışılır.

Objektiflerin Üzerindeki Parçalar

Diyafram

Objektifler insan gözünün bir kopyası olarak görülmelidir. Gözümüzde ışık kontrolü iris adı verilen özel bir sistemle sağlanır, objektiflerde ise bu görev diyafram adı verilen özel bir mekanizma ile sağlanmaktadır.

Diyafram, nesnenin film düzleminde oluşması için gerekli ışık miktarı ve alan derinliğini denetleyen sistemdir. Objektif üzerinde ise mercekler arasında yer alır. Kısılıp açılarak film düzlemine gelen ışığın miktarını ayarlamaktadır. Diyafram insan gözünün bebeği gibi çalışır: fazla ışıklı ortamda kısılır, az ışıklı ortamda açılır.

Diyafram

Diyafram

Metre ayarı(netlik ayarı)

Odaklama sistemleri, film üzerine, fotoğrafı çekilen cismin net görüntü olarak düşürülmesi için yerleştirilmiştir. Objektiflerin odak uzunlukları, sonsuza getirilmiş durumda iken ifade edilir. Bu durumda, sonsuzdaki cisimler nettir.

Yakındaki cisimlerin makineye olan uzaklıkları, objektifin odak uzunluğu ile çakışmadıklarından net değildir. Objektif üzerindeki odaklama bileziğini çevirerek objektif içindeki mercek elemanları ileri-geri hareket ettirilir böylece odak uzunluğunda küçük değişiklik yapılmış ve yakındaki cisimler üzerinde de netlik sağlanmış olur.

Netlik odak noktasının üzerinde oluşur. Odaklama sistemi, vizörden bakıldığı zaman görünen görüntünün en iyi netlikte film üzerine düşebilmesini sağlayan mekanizmadır. Yeni üretilen (AF) otomatik netleme yapan objektiflerin dışında tüm objektiflerde bu iş elle yapılır. Burada amaç, odak noktasında oluşan hayalin net olabilmesi için objektif ve film arası mesafenin ayarlanmasıdır. Bunun için yapılmış düzeneğe; mesafe ayar taksimatı veya metraj tertibatı denir.

Objektifin netlik ayarı

Objektifin netlik ayarı

Görüş açısı “zoom” ayarları

Görüş açısı objektifin film veya sensör yüzeyine aktardığı görüntünün sınırlarının görüntü merkezinde yaptığı açıdır ki odak mesafesi ile ters orantılıdır. Odak mesafesi arttıkça görüş açısı azalır.

Odak mesafesi 50mm olan standart bir objektif için görüş açısı yaklaşık olarak 46 derecedir. Bu değer 100mm için 24, 200mm için 12, 35mm için 54, 20mm için ise 84 derece olur.

Dar alanlarda ve geniş kadraj almanın çok daha zor olduğu mekanlarda büyük görüş açısına gereksinim duyarız. Uzak olduğumuz mekanlarda ise  ufak görüş açılarına ihtiyacımız olur.

Bu sebeple spor müsabakalarında fotoğrafçılar uzun odaklı objektif kullanırken, kapalı mekan röportajlarında daha çok geniş açılı objektifler tercih ederler. Günlük kullanımda geniş açılı objektifler daha geniş alanları kadraja sığdırma imkanı verir. Dar açılı objektifler ise uzaktaki nesneleri yakındaymış gibi fotoğraflamamızı sağlar.

El ile veya otomatik ayarlar

Objektif üzerinde bulunan mesafe halkası, alan derinliği skalası ve diyafram skalası ayarları gereken durumlarda elle veya otomotik olarak yapılabilmektedir.

Objektiflerin Işık Geçirgenliği

Bir objektifin sahip olduğu maksimum diyafram açıklığı, objektifin ışık geçirgenliğini gösterir. Bu değer objektifin üzerinde odak uzaklığı ile birlikte belirtilir.

Mesela 50mm, f:1.4 şeklinde olan göstergede, objektifin 50mmlik odak uzaklığına sahip olduğunu yani normal veya standart olarak adlandırılabileceğini ayrıca en açık diyafram değerinin 1.4 olduğunu belirtir. Bazı objektiflerin üzerinde en yüksek diyafram değerine ek olarak en düşük diyafram değeri de belirtilir örneğin f:22.

Objektifin diyafram açıklığının büyük olması demek o objektifin daha fazla ışık geçirmesi demektir. Bunun yararları daha zayıf ışık koşullarında çekim yapabilmek, daha dar alan derinliği elde etmek ve daha yüksek enstantane hızlarını kullanabilmektir. Yüksek enstantane kullanımına olanak vermesi nedeniyle, bu tür objektiflere “Hızlı objektifler” de denir.

Ayrıca, ışık geçirgenliği fazla olan bu tür bir objektif ile daha parlak bir vizör görüntüsü elde edileceğinden genellikle loş ortamlarda netleme yapmak daha kolay olur.

You may also like...

1 Response

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir