Fotoğraf Filmleri Tanımı, Önemi ve Yapısal Özellikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Fotoğraf makinesine bir delik, bu deliğe takılan bir lens veya objektif yoluyla içeri giren, görüş açısında bulunan konu üzerindeki ışık yansımasını saptamak için kullanılan üzerinde ışığa karşı duyarlı emülsiyon tabakası bulunan, üreticinin kullanılan makinelere göre ölçülerini ve uzunluğunu belirlediği, selüloz nitrat veya selüloz asetat maddelerden üretilen tabakaya film denir.

Filmler, görüntüyü sağlamak için ışığa karşı duyarlı hâle getirilmiş malzemedir. Bu malzemeler, objektiften geçen görüntünün kalıcılığını sağlamak amacıyla saydam bir taşıyıcı üzerine sürülmüş ışığa karşı duyarlı (jelâtin içerisine emdirilmiş gümüş bileşiklerinden) maddeden oluşur.

Filme ulaşan ışığın taşıdığı enerji, gümüş bromür (AgBr), gümüş klorür (AgCI), gümüş iyodür (AgI) tuzlara aktarılır. Böylece ışık düşen bölgelerdeki gümüş-tuzu molekülleri arasındaki bağlar koparken; ışık görmemiş bölgelerdeki bileşikler aynen kalır.

Bu aşamada, duyarkatta oluşan gözle görülmeyen bir tür elektro kimyasal görüntüye gizili (hayali) görüntü adı verilir. Bu hayali görüntü daha sonra geliştirici (geliştirme banyosu ) aracılığı ile görünen görüntü hâline dönüşür.

Çeşitli özelliklerde filmler

Çeşitli özelliklerde filmler

Filmler, ışığa duyarlı kimyasal maddeler ile kaplanmış geçirimli yüzeylerdir. Asetat zemin üzerine gümüşlü ya da kromlu bileşikler sürerek elde edilen filmler “negatif” ve “pozitif” olarak ikiye ayrılır. Filmlerin ışığa olan duyarlılıkları farklı derecelerdedir.

Filmlerin Yapısı

Genellikle filmler başlıca üç tabakadan meydana gelirler. Elastik, yanmaz ve saydam bir malzeme olan selüloz triaset veya asetat-butirattan yapılan taşıyıcı taban; ışığın film baskı plakasından yansıyarak, ikinci bir görüntünün oluşmasını engellemek amacıyla sürülen, suda çözünebilir bir boya olan ağılönler (antihole) katmanı ve içinde gümüş bileşiklerinin bir süspansiyon şeklinde dağıldığı jelatin katmanı ya da duyarkat. Bu katlar dışında, jelatinin taşıyıcı tabana daha rahat tutunmasını sağlayıcı katmanlar ve filmin dış fiziksel etkilere dayanırlığını artırmak amacıyla sürülen koruyucu/sertleştirici katmanlar da bulunur.

Filmlerin emülsiyon sürülü olan yüzleri mat diğer yüzleri ise parlaktır.

Banyosu yapılmış film ve makara film

Banyosu yapılmış film ve makara film

Filmlerin Kimyasal Özellikleri

Fotoğraf filminin iki önemli parçası, baz ve ışığa duyarlı emülsiyondur. Baz, üzerine ışığa duyarlı emülsiyonların (veya tabakaların) kaplandığı saydam, esnek bir tabakadır. Emülsiyon, içinde ışığa duyarlı maddelerin asılı şekilde durduğu mikro incelikte jelatin tabakalarından oluşur. Çoğu fotoğraf makinesi filmlerinde kullanılan baz türü, ağaçtan üretilen selüloz asetattır. Diğer bir baz formu, röntgen ışını ve grafik sanatlar filmleri gibi yaprak filmlerin yapımında kullanılan bir petrokimyasal, polyester filmdir.

Asetat baz oluşturma işlemi, yoğun, şurup benzeri bir selüloz asetat sıvısı üretmek üzere kimyasal olarak işleme tabi tutulan pamuk linterleri veya kağıt hamuru biçimindeki selülozla başlar. Bunun ardından, selüloz asetat sıvısı, yıkanıp kurutulan ve daha sonra “macun” olarak adlandırılan berrak, balımsı bir sıvı oluşturmak üzere çözücü maddelerle karıştırılan topaklar hâlinde çökeltilir.

Plastik tabaka oluşturmak için, macun ince bir tabaka ile kaplanır ve çözücüler çıkarılır. ilk plastik film bazı uzun cam masalar üzerinde bu şekilde yapılmıştır. Çözücü buharlaştığında, tabaka emülsiyonla kaplanırdı. Kurutulduktan sonra, kaplanan tabaka masadan kaldırılır ve rulo hâline getirilirdi.

Günümüzde cam masaların yerini yaklaşık iki bina katı yüksekliğinde, çok cilalı kaplama çarkları bulunan makineler almıştır. Film bazının standart kalınlığı bir santimetrenin dört binde biri hassasiyetle ölçüldüğü için, sabit hızla akan kalın macun, dönen tekerleğin üzerine son derece düzgün bir tabaka biçiminde dikkatlice yayılır.

Tekerlek dönerken çözücüler buharlaşır ve tekerlekten bir yaprak biçiminde ayrılabilmesi için macunun kurumasını sağlayan hava dolaşımı ile çıkarılır. Baz, işlemini kolaylaştırmak amacıyla, bazen binlerce metre uzunlukta rulolar sarılır. Fotoğraf emülsiyonunun taban üzerine kaplandığı duyarlılaştırma işlemi için artık her şey hazırdır.

Film kaplandıktan ve emülsiyon sertleşip kuruduktan sonra film, sarı kartonlarda ambalajlanmak üzere, gereken uzunluk ve genişlikte rulo biçiminde kesilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir