Özel Gün Fotoğrafçılığı Nedir? Nasıl Yapılır?

Özel gün; normal günlerden farklı, sevinç, coşku, mutluluk veya hüzün gibi duygularla dolu kutlama, anma, doğum, tören gibi anların gerçekleştiği günlere denir.

Özel Günlerin Yaşamdaki Önemi

Özel gün fotoğrafları; yaşanmış mutlu olayları, özel anları, mutlulukları başkalarıyla paylaşabilme amacı taşır. Dönemin insanını, doğasını, sanatsal yaklaşım ve biçimini, teknolojisini, beğenilerini, zevklerini yansıtıp bizlere aktaran bir belge niteliği taşır.

Anı fotoğrafı örneği

Anı fotoğrafı örneği

Özel gün fotoğrafçılığı; ticari alan olarak stüdyo portreciliğinin yanı sıra, bebek, çocuk, doğum, sünnet, nişan, düğün, mezuniyet ve kep törenleri, ödül törenleri fotoğrafçılığını da kapsar.

Portrecilik ve özel gün fotoğrafçılığı, gelişmiş, özellikle “güzel sanatların” yaşamın içerisinde yerini çok rahat bulduğu ülkelerde, kendi başına bir sektör hâline gelmiştir.

Bu konuda eğitim veren resmi ve özel eğitim kurumlarının (kolejler, üniversiteler ve özel atölyeler) oluşması, sadece bu alanda çalışan fotoğrafçıların yetişebilmelerini sağlamıştır. Unutulmaması gereken şey günümüzde müşterilerin de bu konuyla ilgili daha yaratıcı ve seçici davranıyor olmasıdır.

Portre ve özel gün fotoğrafçılığı temel olarak bireysel yeteneklere dayalı bir meslektir. Seçici bir sezgiye, hızlı karar verme ve gerçekleştirme yetisine, estetik bakış açısı ve durum değerlendirme gibi birtakım yeteneklere, güzel sanatların temel ögeleri olan kompozisyon, ışık ve anatomi bilgisine, insan ilişkilerinde başarılı olma becerisine sahip olmayı gerektirir.

Özel Günlerin Belgelenmesinin Önemi

Kültür; bir topluluğun manevi özelliğini oluşturan, gelenek, fikir, anlayış ve sanat varlıklarının bütünüdür. Fotoğraf, tüm sosyal, kültürel konularla bağlantılı olup aynı zamanda onlardan yararlanmaktadır. Fotoğraf sanatçılarımızın yaklaşımları, kişisel birikimlerimiz, türlü yorumlarımız ve anlatımlarımız edinilen kültürel değerlerimiz ile ilişki içindedir.

Her ailede gerçekleşen en heyecanlı şey bir bebeğin doğmasıdır. Bu olay hastanede başlar ve evde devam eder. Ancak bebekler çok çabuk büyürler ve belirli bir zaman sonra eski hâllerini hatırlamak zorlaşır.

Bu bakımdan o hâllerini fotoğraflarla canlı tutmak gerekir. Büyüyen çocuklarımızın doğum günleri, sünnetleri, mezuniyet törenleri, nişan, düğün törenleri özel günler içine girer ve bu günlerin gelecekte hatırlanabilmesi için fotoğraflanması önemlidir. Bu fotoğraflar bir belge niteliği taşır.

Özel gün fotoğrafları, aile albümleri geçmişe dönük en gerçek, en değerli belgelerdir. Toplumun hem aynasıdır hem de kültürel yansımasını oluşturur.

Bazı Özel Günler

     Düğün fotoğrafları

İnsanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik mutlaka fotoğraflanması gereken özel günlerden biridir. Teknolojinin gelişimi ile beraber fotoğraf makinelerinin taşınabilir olması, düğün fotoğrafçılığını stüdyo çekiminden doğal ortam çekimine yöneltmiştir.

Günümüzde evlenecek çiftler artık sadece stüdyoda değil, düğün gününün tamamının fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını talep etmektedir.

Avrupa ve Amerika’dan sonra ülkemizde de düğün fotoğrafçılığı organizasyonları profesyonel kişilerce yapılmaya başlanmıştır.

Düğün fotoğrafı örneği

Düğün fotoğrafı örneği

İlk fotoğraflara nikâh ya da düğün salonları gösterilerek başlanabilir. Sonra fotoğrafı çekilecek olan kişilere mümkün olduğu kadar yaklaşarak çekim yapılmalı ve bu çekim yapılırken arka plana dikkat edilmelidir. Evlilik mutlu ve heyecanlı bir olaydır ve gerek evlenenler gerekse davetliler oldukça meşgul olduklarından poz için zamanları yoktur. Bu sebeple çekilen fotoğraflar daha doğal olur.

İç mekânda çekilen fotoğrafların çoğunda flaş kullanmalısınız. Düğün ve nikâh salonlarındaki parlak duvarlar, alçak tavanlar, camlar flaş ışığını yansıttığı için arka plana dikkat etmeli, insanlara tahta paneller gibi ışığı yansıtmayacak yüzeylerde poz verdirmeli, parlak yüzeylerde ise 45 derecelik açı ile yaklaşarak fotoğraf çekmelisiniz.

Düğün fotoğrafı çekerken;

Gelin evinde evlilik öncesi

Gelinin makyajı ve giyinmesi

Gelinin anne ve babası ile evde son beraberliği

Gelin damat ve diğer grupların evden ayrılışı

Nikâh dairesinde

Nikâh dairesine geliş

Nikâh salonuna giriş

Bekleme salonundaki son anlar

Salona giriş, masaya oturma

Nikâh memurunun sorularını cevaplama, şahitlerin ve yeni evlilerin imzaları

Mümkünse ayağa basma anı

Tebrikler, takı merasimi

Nikâh şekerlerinin dağıtılması

Konuklarla grup fotoğrafları

Arabaya binerek ayrılmaları

Düğün salonunda

Yeni evlilerin salona girişi

İlk dansları

Hediye ve takıların verilmesi

Masaların dolaşılması

Düğün pastasının salona getirilişi, kesilmesi ve birbirlerine yedirmeleri

Aile bireylerinin ve davetlilerin dansları

Her iki ailenin topluca ve ayrı ayrı çekimi

Yeni evlilerin salondan ayrılışı

Bu gibi özel anlar fotoğraflanır ve çekilen fotoğraflar Cd’ye kopyalanarak veya beğenilen bir ya da bir kaçı büyütülüp çerçevelenerek sunuma hazır hâle getirilir ve müşteriye teslim edilir.

   Grup fotoğrafları

Nişan, düğün, doğum, doğum günü, yıl dönümü, davet, ödül töreni, mezuniyet töreni gibi özel öneme sahip anları kalıcı hâle getirmek için aile ve dostlarımızla çektirdiğimiz grup fotoğrafları insanlar için önemlidir.

Grup fotoğrafı örneği

Grup fotoğrafı örneği

Grup fotoğrafı çekerken, konunun (kalabalığın) fotoğrafı tam olarak doldurmasına dikkat edilmelidir. Ön ve arkadakilerin net çıkabilmesi için kapalı diyafram kullanılmalıdır. Topluluktaki kişilerin birbirlerini kapatmaması için meyilli yerler, merdiven basamakları vb. yerler seçilmeli, küçükler öne alınmalı ya da öndekiler oturtulmalıdır. Netlik ayarı kalabalıkta ortadaki bir noktaya göre yapılmalıdır.

Aile fotoğrafı örne

Aile fotoğrafı örne

Aile fotoğraflarında bir ahenk yaratmaya özen gösterilmeli, aile farklı kuşakları içeriyorsa fotoğraftaki yerleri uygun olmalı, planda derbederlik veya olağanüstü kuralcı bir imajdan sakınılmalıdır. Fotoğrafik değerleri ortaya koyarken, aile bağlarını simgeleyen duruşlara özen gösterilmelidir. Ayrıca bireylerin aynı yöne bakmalarını sağlamak fotoğrafta uyum yaratır.

İster bebeğinizin ilk, çocuğunuzun altıncı, isterse anneannenizin doksanıncı yaşı olsun doğum günü fotoğrafları gününüzü çok özel hâle getirecektir. Unutulmaz fotoğraflar yaratan gülümsemeleri, gözyaşlarını, sürprizleri ve kucaklaşmaları yakalamak kişiler için önemlidir ve o günün eğlence anlayışını, giyim tarzını ve dostluklarını belgelemesi açısından özel gün fotoğrafçılığı önemli bir yere sahiptir.

Samimi kutlama fotoğrafları

Samimi kutlama fotoğrafları

Samimi fotoğraflar için partiler ve kutlamalar hayat boyu tespit edilecek anlamlı fotoğraflardır. Çünkü eğlence ve neşe özel hareketler yaratır. Seri fotoğraflar çekerek bütün olayı görüntülemekte, doğum gününde açılmamış hediyeler, doğum günü pastası, aile ve arkadaş grubu gibi çeşitli görüntüler almakta yarar vardır.

     Doğum ve bebek fotoğrafları

Her ailede gerçekleşen en heyecanlı olay bir bebeğin doğmasıdır. Bu olay hastanede başlar ve evde devam eder. Ancak bebekler o kadar çabuk büyürler ki belirli bir zaman sonra eski hâllerini hatırlamak zorlaşır.

Bu bakımdan o hâllerini fotoğraflarla canlı tutmak gerekir. Fotoğraf çekmeye doğum öncesinden anneden başlayarak, doğan her bebeğin harikulade bir yenilik olduğunu unutmadan küçük varlığın doğum anından sonra hemen resimlerini çekmeye başlayınız.

Doğum fotoğrafı

Doğum fotoğrafı

Doğum anının fotoğrafını çekerken doğumun işleyişini, sterilizasyon kurallarını, ameliyathane ortamını, hasta psikolojisini iyi bilmeniz gerekir. Bu konularda araştırma yaparak kendinizi geliştiriniz.

Fotoğrafçı olarak ameliyathanelerde ışık düzeyinin değişmesi, lokal aydınlatmaların olması sebebiyle bozlamaya çok dikkat etmelisiniz. Çekim yaparken hasta mahremiyetine dikkat etmeli, doktor ve diğer sağlık ekibinin hasta üzerindeki ön hazırlıkları bitirmesi beklenmelisiniz.

Ortam tam olarak hazır ve sabit bir hâle geldikten sonra en iyi çekim açısını tespit ederek yerinizi almalısınız. Bebeklerin gözleri ışığa karşı çok hassastır. Bu sebeple çekimleriniz sırasında kesinlikle flaş kullanmayınız Bebek fotoğrafları çekerken günün en ışıklı saatlerini bekleyiniz. Önemli olan önce bebeğin rahatıdır. Çekim hızı yüksek bir film ve mercek açıklığı f/1,9 veya f/2,8 ayarı ile iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bebek ve çocuk fotoğrafı ilk başta kolay gibi görünse de aslında uğraş isteyen bir iştir.

Çünkü sürekli hareket hâlinde olan bir bebeğe poz verdirmek mümkün değildir. Çocuğun tepkileri kısa süreli olduğu için görüntüyü o an tespit etmeniz gerekir. Bunu yapabilmek için fotoğraf makinenizi ve flaşı her an kullanabileceğiniz bir yere koymalısınız.

Bebeğin günlük öğrenim teşebbüsleri size değişik fotoğraf çekme fırsatları yaratacaktır. Makineniz dolu ve hazır olsun ki o anda hazırlıksız yakalanmayınız. Eğer bunlar için beklemenin zevksiz bir iş olduğunu düşünüyorsanız bebeğin önemli gelişme aşamalarını tespit imkânınız yoktur. Çünkü bu anları sadece gerçekleştikleri an ve bir kere çekebilirsiniz. Bebeğin büyümesini fotoğraflayarak resimli hikâye hâline getirebilirsiniz

Bebek fotoğrafı

Bebek fotoğrafı

Bebeklerin temel ihtiyaçları karşılanmalı ve çekime bu şekilde başlanmalıdır, günün en ışıklı saatinde, mümkünse flaş kullanmadan, analog makine kullanıyorsanız yüksek İSO (ASA) filmle, eğer dijital fotoğraf makinesi kullanıyorsanız 400 veya 800 İSO ayarına getirerek bebeği düz renkteki bir zemine rahat edeceği şekilde yatırarak yakın plan çekerseniz iyi sonuçlar alınacaktır.

Fotoğraf çekerken pencereden gelen parlak ışığın direkt olarak makinenize gelmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde fotoğrafınız silüet hâlinde çıkacaktır. Fotoğrafı çekerken mümkün olduğunca bebeğe yaklaşarak çekim yapınız, hatta bebeğin ilk ağlaması, temizlenmesi, doyurulması, giydirilmesi vb. ilkleri de tespit ediniz. Hastanede hemşiresi, doktoru dâhil tüm aileyi fotoğraflayınız.

Çocuk fotoğrafı

Çocuk fotoğrafı

Bunlar daha sonraları tespit edemeyeceğiniz güzel ve özel anlardır.

Bebeği ilk yaş gününün kutlanmasının fotoğraflanması; en gösterişli ve en renkli elbiselerini giyen bebeğin mum üfleyişi, pasta yiyişi, eğlenmesi, oynaması, hediye alması gibi durumlar fotoğraflanarak tespit edilir.

Sadece özel gün fotoğrafı çekmek istiyor olabilirsiniz, ancak bazı temel fotoğraf ve kompozisyon kurallarını bilirseniz daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Net bir fotoğraf için enstantane hızınızı kontrol ediniz. Eğer 1/30 saniyenin altına düşmüşse çekeceğiniz fotoğraf net olmayacaktır. Bunun için ya daha aydınlık bir ortam oluşturunuz ya da flaş kullanınız.

Eğer çocuk hareket hâlindeyse onu fotoğraf makinenizle takip ediniz ve netlik için dijital makinelerde hareketli nesnelere netlik yapmak için kullanılan Continuous AF modunu kullanınız. Hangi anda deklanşöre basacağınızı önceden tespit etmeye çalışınız. Çocuk koşarken ya da size bakıp poz verdiğinde bakış ve gidiş yönü tarafında boşluk bırakmaya çalışınız. Özellikle portre çekerken temiz ya da çok kırışık olmayan bir fon arayınız. Gereksiz ayrıntıları karenin içine almaktan kaçınınız.

Konsept bebek ve çocuk fotoğrafçılığı tüm dünyada ciddi bir uzmanlık alanı oluşturmuş durumdadır. Ülkemizde de bebek ve çocuk fotoğrafları çekme konusunda isimlerini duyurmuş fotoğrafçılar bulunmaktadır.

Çocukların fotoğraflarını çekmek zor ve titiz bir çalışma gerektirir.

Çekim yaptığınız 0-3 aylık bir bebekse flaş kullanmayınız. Kullanılan malzemelerin steril olmasına özen gösteriniz. Bebeğin cildini tahriş edecek ya da alerji yapacak şeyleri aksesuar olarak kullanmayınız.

Genelde bebek çıplakken çekim yapıldığı için oda sıcaklığının bebeğe uygun olması için, aynı zamanda da yemek, uyku ve oyun zamanlarının normal rutininin bozulmaması için gayret gösteriniz. Bebeklerle çalışırken en iyi kareyi yakalayabilmek için ilgi alanlarına göre onların dikkatini çekmeye çalışınız. Saç renginden tutun da gülüşüne kadar her şeyi inceleyip ona en uygun olacak konsepti bulmaya çalışınız.

Fotoğraf 1.17: Çeşitli çocuk fotoğrafları

Günümüzde dijital fotoğraf tekniğinin gelişmesiyle herkesin rahatlıkla fotoğraf çekebileceği, daha doğrusu deklanşöre korkmadan basabileceği bir dönemdeyiz. Bu durum insanların fotoğraf çekme konusunda kendilerine daha çok güvenmelerini sağlamaktadır. Fotoğraf çekmekteki en önemli unsurlardan ilki kendine güvenmek, ikincisi ise konu ile bütünleşmektir.

Kendi çocuğunuzun fotoğrafını çekerken onu bir konu olarak görüp olaya tekniğin yanı sıra duygularınızı da katabilirseniz çekilen her bir kare daha anlamlı olacaktır. Genelde geniş çerçeve alışkanlığımız vardır. Yani bir karenin içine bütün detayları sığdırmak isteriz.

Çocuğumuzu çekerken bir bakarız odadaki veya bulunduğumuz ortamdaki tüm detayları almışız ama çocuğumuz arka planda kalmış. O yüzden çocuğunuzun fotoğrafını çekerken makro yani yakın plan çalışmalı ve gereksiz detaylardan uzak durmalısınız.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir