Category: Deneysel Fotoğrafçılık

Fotoğraf tasarımları 0

Deneysel Fotoğraf Çekimi Öncesi Mekânın Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 Deneysel fotoğrafta, kompozisyon kurallarını, ışığın etkisini, yönünü, kalitesini, konunun yüzeyine, dokularına, motiflerine, formuna verdiği etkiyi bilmek ve mekânı buna uygun düzenlemek çok önemlidir. Gerekli yapay ışıklar, fotoğraf makineleri, fon çeşitleri gibi çekim ekipmanları amacına...

Deneysel Fotoğraf/Afiş örneği 0

Deneysel Fotoğrafın Kullanım Alanları Nerelerdir?

Tanıtım Sektöründe Tanıtım fotoğrafı, neyi tanıtacaksa onu göstermelidir. Kurgusaldır, rastlantısal olamaz, olmamalıdır da. Kompozisyonda kullanılan her öge, tanıtımı yapılacak konu için seçilir, bir araya getirilir ve kullanılır. Gösterilmek istenen üründen başka hiçbir şey dikkat...

Deneysel fotoğrafcılık 0

Deneysel Fotoğraf Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Deneysel fotoğrafı tanımlarken, deneyin kelime anlamından yola çıkarak deneylerle elde edilen, deneyerek görülen/gösterilendir, denebilir. Geleneksel sunum kurallarına karşı duran tavrıyla planlı denemeler sonucunda ortaya konulur. Deneysel fotoğrafın amacı, fotoğrafın günlük yaşamı belgeleyen yanıyla yetinmeyen...